Privacyverklaring

Belgische werknemer nu vijfde duurste in Europa

22 juli 2019
Tekst
Jo Cobbaut

Belgische werknemers vierden hun 'Tax Liberation Day' 24 dagen eerder dan in 2013. Ze genieten bovendien van bijna 4 000 € meer jaarlijks nettoloon, zo stelt de tiende editie van The Tax Burden of Typical Workers in the EU.

Vanaf 15 juli werkt de gemiddelde Belgische werknemer voor zichzelf. Enkel de Oostenrijkers en de Fransen moeten nog langer wachten. Dit zijn de Tax Liberation Days van 2019:

De verdere uitvoering van de taxshift van de regering-Michel heeft de kosten om personeel aan te werven in België (waar de werkloosheid op haar laagste peil staat sinds het begin van de studie) weliswaar aanzienlijk verlaagd, maar deze maatregelen hebben weinig invloed gehad op de koopkracht van werknemers.

Belangrijkste bevindingen voor België

Na verschillende jaren de duurste werknemers in de EU te zijn geweest, zijn de Belgen nu de 5e duurste om in dienst te nemen (na de Luxemburgers, de Oostenrijkers, de Nederlanders en de Duitsers). Qua nettoloon staan de Belgen op de 9de plaats.

Een werkgever in België geeft € 2,01 uit aan een gemiddelde werknemer, waarvan na belastingen € 1 netto overblijft. Dit is minder dan de piek van € 2,34 in 2013.

Het ‘reële belastingtarief’ (inclusief btw) van een Belgische werknemer bedraagt nu 53,6%, in vergelijking met het EU-gemiddelde van 44,5%.

De Belgische overheid int € 29.326 van een gemiddeld Belgisch werknemersloon (exclusief btw), wat het 2de hoogste cijfer in Europa is. Welke diensten stelt de overheid hier tegenover? Van de EU-landen staat België:

  • op de 5de plaats in de ranglijst van de gezondheidszorgsystemen opgesteld door Health Consumer Powerhouse in 2017
  • op de 10de plaats voor lezen, de 9de voor wetenschappen en 6de voor wiskunde in de PISA-ranglijst van onderwijssystemen opgesteld door de OESO
  • op de 11de plaats in het World Happiness Report van de Verenigde Naties voor 2018

James Roger, de co-auteur van de studie, concludeert dat de 'taxshift' een positieve impact gehad heeft op de Belgische economie en haar bevolking: de werkloosheid is gedaald en het besteedbaar inkomen neemt toe. "Toch betalen de Belgen te veel voor hun regering: veel van onze buren in Europa betalen lagere belastingen en scoren hoger in gezondheidszorg, onderwijs en welzijn”

Het Institut économique Molinari (IEM) is een onafhankelijke, non-profit onderzoeks- en onderwijsorganisatie.