Criteria achter de beste employer brand

20 mei 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Criteria achter de beste employer brand

Op basis van welke criteria beslist iemand of hij al dan niet voor een bedrijf wil werken? Loon blijft voor de meesten de belangrijkste driver, gevolgd door werksfeer, zekerheid en de balans privé-werk.

De jaarlijkse studie van Randstad Research naar de employer brand van onze grote bedrijven staat ook stil bij de criteria waarop de bevraagde Belgen zich baseren om een werkgever te kwalificeren als aantrekkelijk. De respondenten moesten uit zestien criteria hun top vijf selecteren.

De editie van 2020, inmiddels de twintigste, levert weinig verrassingen, zo schrijft auteur Jan Denys. Het criterium ‘loon en voordelen’ blijft duidelijk de belangrijkste driver en behoudt de historisch grote voorsprong op ‘werksfeer’ en ‘werkzekerheid’. De driver ‘balans privé-werk’ staat opnieuw op vier en flexibele werkregelingen op vijf. In tegenstelling tot andere jaren gaat er dit jaar zelfs geen enkel criterium wezenlijk voor- of achteruit.

Duurzaam ondernemen breekt niet door

Aandacht voor milieu en maatschappij (CSR) stijgt niet verder na de sterke opmars van vorig jaar; wellicht speelden toen de klimaatmarsen van jongeren een rol, zo vermoedt de studie. CSR consolideert wel min of meer de winst.

Voor de rest blijven alle drivers ongeveer op hun positie. Gezien de huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen in het kader van corona valt het te verwachten dat er volgend jaar meer wijzigingen zullen zijn. Zo is het voorspelbaar dat de factor werkzekerheid in belang zal toenemen en salaris zal afnemen.

Percentage respondenten die dit criterium opnemen in hun top 5

Het belang van die verschillende criteria van een employer brand blijft dus al bij al heel stabiel. Beperkte wijzigingen hebben meestal te maken met de conjunctuur. “Zo hebben we gemerkt dat de bouwsteen ‘werkzekerheid’ belangrijker wordt in jaren waarin de conjunctuur onder druk staat”, aldus Jan Denys. “Het loonpakket wint dan weer als de conjunctuur positief is.”

Subgroepen

De studie ziet ook niet meteen opvallende verschillen tussen subgroepen qua prioriteiten in de verschillende criteria. Wat de werkzekerheid betreft, merken we nagenoeg geen verschil. Hetzelfde geldt voor CSR.

Voorts hechten vrouwen meer belang aan

  • werksfeer;
  • de balans tussen werk en privéleven;
  • flexibele werkregelingen en de locatie van het bedrijf.

Wat deze criteria betreft, blijft het verschil met mannen onverkort bestaan. Bij werksfeer bedraagt het zelfs dertien procentpunten (resp. 47 en 60%).

Inzake salaris en voordelen ziet Jan Denys wel een wijziging. Tot voor enkele jaren hechtten mannen meer belang aan dit criterium dan vrouwen. De laatste jaren was er geen verschil meer. En sinds vorig jaar hechten vrouwen hier blijkbaar meer waarde aan dan mannen (resp. 61 en 66%). Dit verschil wordt dit jaar bevestigd zodat we voorzichtig van nieuwe trend kunnen spreken. Voor alle duidelijkheid: ook mannen vinden dit afgetekend de belangrijkste driver, maar iets minder uitgesproken dan vrouwen.

Mannen vinden een aantal criteria belangrijker dan vrouwen, met name:

  • de financiële gezondheid van de onderneming;
  • het gebruik van nieuwe technologieën;
  • opleidingsmogelijkheden;
  • jobinhoud en
  • de reputatie van het bedrijf.

Diploma

Werknemers met een diploma hoger onderwijs hechten meer belang aan de inhoud van de jobs en aan flexibele werkmogelijkheden.

Werknemers met maximaal een diploma secundair onderwijs zijn gevoeliger voor de werkzekerheid.

Bij alle andere criteria zijn de verschillen merkwaardig klein.

Ouderen

De grootste relatieve verschillen zien de onderzoekers bij de diverse leeftijdsgroepen. Zowel het belang van loon als werkzekerheid stijgt naarmate de leeftijd oploopt.

Het omgekeerde doet zich voor bij het criterium werksfeer. Het belang ervan daalt naarmate men ouder wordt.

Maar noch de stijging bij loon en werkzekerheid noch de daling bij werksfeer heeft veel effect op de rangschikking van de betreffende criteria.

Jongeren

Ook voor jongeren is ‘loon en voorwaarden’ het belangrijkste criterium. Maar bij deze leeftijdsgroep moet deze driver de eerste plaats delen met ‘werksfeer’. Bij 55+ blijft ‘werksfeer’ het op twee na belangrijkste criterium.

Net als vorig jaar plaatst één op de vier jongeren CSR in de top vijf van de belangrijkste drivers. Daarmee wordt de hoge historische score van vorig jaar bevestigd.

Balans werk-privé

“Ook nu weer stellen we vast dat de balans werk-privé niet belangrijker is bij jongeren (als uiting van een maatschappelijke trend) dan gemiddeld”, stelt de Randstad-studie. “Het is omgekeerd. Deze driver scoort (zoals elk jaar) het laagst bij de min-25-jarigen en het hoogst bij de 35- tot 54-jarigen. Pas na 55 neemt het belang opnieuw iets af.”

De toekomstmogelijkheden wegen uiteraard ook het zwaarst door bij de min-25-jarigen en zwakken nadien (vooral na 35) iets af. Flexibele werkregelingen en de locatie van het bedrijf volgen het patroon van de balans werkprivé.

Interessant is dat de locatie van het bedrijf na 55 niet in belang afneemt.

Randstad Employer Brand Research 2020