Privacyverklaring

Data maken uw hr-verhaal zoveel krachtiger

1 november 2021
Tekst
Jo Cobbaut

Op HR Tech (6 en 7 oktober) kreeg de hr-gemeenschap een staalkaart van wat digitalisering betekent voor het gebruik van data en artificieel intelligentie toepassingen (AI). Dat was boeiend, maar we moeten beseffen dat AI enerzijds steeds aanweziger, maar tegelijk nog in zijn kinderschoenen loopt. “AI heeft het niveau van een tweejarige,” zo stelde Mieke De Ketelaere heel stellig op de CFO Conferenz van ons zusterblad FDmagazine dit najaar. Als experte verbonden aan imec stelt zij vast dat AI overal is in ons leven, maar dan wel voor alles wat je kunt kwalificeren als dumb, dirty, difficult of dangerous.

Dat principe geldt ook voor toepassingen in hr. Deze editie van ons magazine illustreert dat er al veel gebeurt. We herbekijken processen en automatiseren. En we verbeteren de werkervaring op een aantal terreinen. Dat is zonder meer een goede zaak. Taken verrijken en werk menswaardiger maken, is een mooie doelstelling. Maar tegelijk moeten we erkennen dat die toepassingen in wezen nog te situeren zijn op het niveau van dumb, dirty, difficult en dangerous.

Het uiteindelijke potentieel ligt dan ook verder. Voor de volgende stap zal het gebruik van data de hoofdrol spelen. Ooit, want we zijn nog niet zover. Volgens een jaarlijks onderzoek naar hr-prioriteiten door Vlerick scoort hr-analytics nog niet hoog. Anette Bohm, chief human resources officer van KBC Group, aarzelt nochtans niet en noemt het potentieel “gigantisch” (rondetafelgesprek vanaf p. 18). Als bankier stelt zij dat een businessmodel gestoeld op data, een competitief voordeel geeft. “Banken hebben bewezen dat ze klanten beter helpen in de mate dat ze data van klanten kunnen gebruiken. En medewerkers verwachten evenzeer meer oplossingen op maat. Hr-afdelingen moeten daarin mee. Bovendien kunnen ook zij met minder middelen een hogere ROI realiseren, niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor de medewerkers.”

Anette Bohm wijst er ook op dat data-analyses hr kunnen verlossen van het imago dat hr toch argumenteert vanuit buikgevoel. Ze geeft een voorbeeld. “Onlangs onderzochten we of mannen en vrouwen verschillend betaald worden. Onze analyse gaf ons de mogelijkheid om te documenteren welke keuzes individuen maken en wat de consequenties zijn van hun keuzes. Zo helpen we medewerkers om eventueel andere keuzes te maken. Zonder die data hadden we dat niet gekund.”

De deelnemers aan onze rondetafel zijn het er allemaal over eens dat data de traditioneel sterke storytelling van hr een overtuigende extra dimensie kunnen geven. Maar op de hr-afdeling ontbreken wel eens de dataskills. Start daarom met toepassingen waar duidelijk iets in zit voor de medewerker, zo adviseert onze rondetafel. Zo creëer je betrokkenheid en leg je de basis voor die datacultuur. En zo wordt uw storytelling een pak sterker.