De baas schiet tekort voor 1 op 3 werknemers

2 juni 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Andrea Piacquadio via Pexels
De baas schiet tekort voor 1 op 3 werknemers

Hoewel werkgevers voor de coronacrisis een hoge score van 7/10 kregen van hun werknemers, daalde dit cijfer tot 6.3/10 in de periode na de lockdowns. Een derde van de werknemers klaagt over een controlerende baas en een gebrekkige vertrouwensband. Jammer, want een kwalitatieve relatie correleert sterk met plezier en productiviteit

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck. Volgens deze arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven, scoren werknemers die een goede en duurzame relatie hebben met hun leidinggevende hoog op

 • motivatie (68%),
 • geluk (71%),
 • werkplezier (67%) en
 • productiviteit (64%).

Maar uit de bevraging blijkt dat de relatie tussen werknemers en hun leidinggevende erg broos is.

Bijna één op vijf werknemers (19%) geeft aan sinds de coronapandemie minder vertrouwen te hebben in zijn werkgever.

Ook geeft slechts de helft (55%) van hen toe tevreden te zijn met hun manager en een leidinggevende te hebben die bekommerd is om hun welzijn (56%).

Opvallend is dat de vertrouwensband met de werkgever verzwakt naargelang de anciënniteit van de werknemers. Slechts 40% van de werknemers die meer dan 10 jaar in hetzelfde bedrijf werken, zegt een goede band te hebben met hun leidinggevende, terwijl dit bij de starters nog bijna de helft is (48%).

Werkgevers kijken door een roze bril naar die relatie

Het valt op dat meer werkgevers de relatie met hun werknemers positief inschatten dan hun medewerkers: 60% vs. 52%.

Zo geeft 80% van de werkgevers aan wel begaan te zijn met het welzijn van zijn werknemers en 62% vindt zelfs dat men een sterke band heeft met hen. Dit terwijl slechts de helft van de werknemers zegt dat hun leidinggevende bekommerd is om hun welzijn (56%) en bijna één op drie (27%) antwoordt geen vertrouwensband te hebben met hun leidinggevende.

Over-controlerende manager demotiveert

Wat kenmerkt overigens een goed coachende leidinggevende? Werknemers vernoemen

 • goede communicatie en transparantie (57%),
 • waardering (50%),
 • een luisterend oor (50%) en
 • eerlijkheid (47%).

Toch blijkt dat deze eigenschappen bij velen nog ontbreken. Zo zegt

 • bijna 1 op 3 dat hun leidinggevende hun werk niet waardeert (30%),
 • dat ze niet kunnen aankloppen bij hun manager voor hulp bij een taak (40%) ,
 • dat ze er niet bij terecht kunnen met emotionele problemen (53%).
 • één op drie werknemers zegt dat de focus van hun leidinggevenden nog te vaak op controle ligt en evenveel werkgevers geven dat ook toe (32%).

“Alleen of vooral inzetten op controle creëert geen betere werknemers. Integendeel, werknemers die stap voor stap opgevolgd worden in wat ze doen en zich steeds moeten verantwoorden, zullen gedemotiveerd raken en enkel passief orders opvolgen. Toch zien we nog te veel micro-managers, zeker in de hybride werkcontext waarin we ons bevinden. Het loslaten van werknemers betekent echter niet dat de werkgever niet mag superviseren of zijn medewerkers volledig aan hun lot moet overlaten. Wel moet de leidinggevende zichzelf uitdagen om taakgerichtheid te combineren met menselijkheid en ondersteuning. Duidelijke afspraken en het creëren van een wederzijdse vertrouwensband zijn van doorslaggevend belang om het functioneren én het werkplezier te stimuleren", zo adviseert Anja Van den Broeck (KU Leuven).