Privacyverklaring

De belangrijkste L&D highlights van 2022 in één overzicht

23 januari 2023
Tekst
Partner Content

De grote aandacht voor L&D is zonder meer een antwoord op tal van uitdagingen waar bedrijven en organisaties mee te kampen hebben. De arbeidsmarkt wordt namelijk gekenmerkt door structurele krapte en snel wijzigende behoeften inzake skills en competenties. Men stelt wel eens dat opleiden het nieuwe rekruteren zou zijn. Het is in elk geval een instrument om te komen tot duurzame loopbanen, groei en innovatie en tot een hogere participatiegraad op onze arbeidsmarkt. Bovendien draagt het indirect bij tot het welzijn en welbevinden van medewerkers.

Het jaarlijkse onderzoek 'Tendensen in leren & ontwikkeling in organisaties' is een referentie in Learning & Development en bevraagt de ruime community hierrond in België en Nederland. Zowel interne L&D-verantwoordelijken van bedrijven en organisaties uit de private en de publieke sector, als L&D-aanbieders hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Dit heeft opnieuw geleid tot een uniek rapport met waardevolle inzichten over hoe bedrijven en organisaties kijken naar onderzoek en ontwikkeling.

Dit zijn voor Federgon de meest opvallende conclusies uit het rijke onderzoeksrapport omtrent L&D:

  1. De beslissing over leeractiviteiten gebeurt voornamelijk top-down.
  2. De Oekraïnecrisis lijkt L&D aanzienlijk minder te treffen dan de pandemie.
  3. Inhoud, maatwerk, prijs en fit met de bedrijfscultuur zijn de belangrijkste criteria bij de keuze voor L&D-aanbieders of leeroplossingen.
  4. De komende twaalf maanden ligt voor L&D-professionals de focus op het verankeren van L&D in de bedrijfsstrategie.
  5. L&D-professionals kunnen te weinig tijd vrijmaken voor strategisch belangrijke taken.
  6. Een recht op vijf dagen opleiding zal amper bijdragen tot een hogere opleidingsparticipatie en een sterkere leercultuur.
  7. Een leer- en loopbaanrekening wordt beschouwd als dé hefboom waarmee de overheid L&D bij organisaties en individuen kan stimuleren.
  8. Er is nog veel ruimte voor technologie in L&D.
  9. Een shift van traditionele naar nieuwere vormen van leren.
  10. Bij het meten van de impact en de effecten van L&D-trajecten ligt de focus nog te vaak op externe rapportering.

Lees hier de belangrijkste bevindingen van het onderzoek.