Privacyverklaring

Diversiteit en inclusie in praktijk: de facilitaire sector als plaats bij uitstek

11 september 2023
Tekst
Partner Content

In de facilitaire sector dragen we zorg voor andere bedrijven en hun medewerkers. Hoewel jobs zoals schoonmakers en cateringmedewerkers eerder als 'onzichtbaar' werden beschouwd, heeft de verschuiving naar transparantie en herkenning deze professionals naar de voorgrond gebracht. Deze verandering weerspiegelt een bredere maatschappelijke trend: de erkenning van diversiteit.

Steeds meer medewerkers met een andere nationaliteit zijn actief op onze arbeidsmarkt. Volgens recent onderzoek van Acerta waren er zelfs nooit eerder meer buitenlanders aan het werk in Belgische bedrijven dan afgelopen jaar. Ongeveer 1 op de 6 werknemers (15,8 procent) op onze arbeidsmarkt heeft momenteel niet de Belgische nationaliteit. Een aanzienlijk aandeel van dat percentage is werkzaam in de facilitaire sector.

Diversiteit troef

Een sector die vaak achter de schermen opereert, maar wel een groot deel van de arbeidsmarkt in België omvat. Door de complexiteit en verscheidenheid van de sector, vind je hier verschillende types en niveaus van jobs. Van heel laagdrempelig zoals bv. een schoonmaker, tot heel technisch zoals bv. een energiespecialist. Hierdoor hebben deze organisaties vaak een heel divers personeelsbestand.

Facilicom België, een van de grootste facilitaire bedrijven in België, telt bijvoorbeeld minstens 108 nationaliteiten in haar personeelsbestand van meer dan 3.500 medewerkers. Medewerkers die dus steeds meer op de voorgrond treden en een gezicht krijgen. Een concreet diversiteits- en inclusiebeleid is bijgevolg al lang van toepassing binnen Facilicom.

“We zijn een bedrijf van mensen voor mensen en een echte afspiegeling van de samenleving waarin we opereren. Daarom vinden we het belangrijk om een werkplek te creëren waar medewerkers zich thuis voelen. Diversiteit en inclusiviteit staan in onze organisatie dan ook sinds het begin structureel in de schijnwerpers.”

Kris Van Strydonck, Algemeen Directeur Facilicom België.

License to operate

Door toenemende migratie, het huidig geopolitiek klimaat en de stijgende arbeidskrapte zijn diversiteit en inclusie topics die steeds meer aan belang winnen binnen onze maatschappij. Ze zijn nu kerncomponenten van corporate responsibility, duurzaamheidsinitiatieven en zelfs bedrijfslicenties. Sociale duurzaamheid is een vast onderdeel van tal van duurzaamheidskwalificaties en wordt hoe langer hoe meer een ‘license to operate’.

Steeds meer bedrijven zetten het daarom hoger op de agenda en streven naar een concreet beleid hieromtrent. Ze realiseren zich dat het niet voldoende is om diversiteit te waarderen - het moet worden omarmd, geïntegreerd en bevorderd. De facilitaire sector kan hierin een cruciale rol spelen en als partner fungeren voor het behalen van die kwalificaties en certificeringen. Door als organisatie in te zetten op een duurzame inkoopcode en partners en leveranciers zorgvuldig te selecteren, haal je de juiste ondersteuning en expertise in huis.

Sociale projecten

Via een facilitaire partner kan je als organisatie bijdragen aan inclusieve projecten zoals Buitengewoon. Dit project is door Facilicom België, in samenwerking met VDAB en klanten, opgezet om anderstalige nieuwkomers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt intensief te begeleiden naar een job binnen haar schoonmaakdivisie Gom. Het doel van dit project is om deze kwetsbare groep te ondersteunen en te begeleiden naar duurzame werkgelegenheid.

“Door projecten zoals Buitengewoon gaan we nog een stapje verder en bieden we anderstalige nieuwkomers met afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning en begeleiding naar duurzame werkgelegenheid.”

Kris Van Strydonck, Algemeen Directeur Facilicom België

In deze tijden van verandering en onzekerheid toont de facilitaire sector in België een weg vooruit - één waar diversiteit en inclusie niet alleen worden gevierd maar actief worden bevorderd. De toekomst is, onmiskenbaar, inclusief.

Beluister de podcast in samenwerking met HR Magazine, AP Hogeschool en Facilicom over sociale duurzaamheid en het project Buitengewoon.

Bekijk het filmpje over Buitengewoon.