Federgon over arbeidsdeal

16 februari 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Federgon
Federgon over arbeidsdeal

Het is goed dat er eindelijk een arbeidsdeal is, zo oordeelt Federgon. Maar om de werkzaamheidsgraad op te drijven naar 80 procent, zullen de maatregelen in de deal van de regering-De Croo niet volstaan.

Federgon, de federatie van hr-dienstverleners, gelooft dus niet dat de maatregelen voldoende zullen zijn om de werkzaamheidsgraad tegen 2030 te verhogen naar 80%. Dit is uiteraard een belangrijk aandachtspunt, gelet op de noodzaak om op korte termijn zuurstof te geven aan de arbeidsmarkt om het enorme aantal openstaande vacatures in te vullen.

Transitietrajecten

Niettemin ziet ceo Ann Cattelain in de deal wel een aantal interessante instrumenten die toch een stap in de juiste richting zetten. Zo is Federgon tevreden dat het concept van de transitietrajecten nu een wettelijke verankering krijgt. "Via transitietrajecten kan iemand die ontslagen wordt al tijdens de opzegtermijn via een transitie-uitzendcontract proeven van een nieuwe job, dat is een belangrijke activerende maatregel", zegt Ann Cattelain, ceo van Federgon.

Sneller outplacement

Ook de invulling van het artikel 39ter, om ontslagen werknemers via outplacement sneller opnieuw naar de arbeidsmarkt te begeleiden, is een belangrijk instrument om mensen te activeren. Het is cruciaal om nu geen tijd te verliezen met de implementatie van de maatregelen en deze tijdig te evalueren. Deze arbeidsdeal mag geen eindstation worden maar moet een eerste stap zijn in de richting van een meer dynamische arbeidsmarkt, met het oog op een structureel hogere werkzaamheidsgraad.