HRupdate 9 juni - Is alles veranderd behalve het leiderschap?

8 juni 2022
HRupdate 9 juni - Is alles veranderd behalve het leiderschap?

Een kwaliteitsvolle relatie met de baas correleert sterk met plezier en productiviteit, zo bleek recent weer uit een onderzoek. Helaas is 1 op 3 absoluut niet gelukkig met de steun die ze krijgen van hun baas. De steeds terugkerende berichten over absenteïsme wijzen in dezelfde richting.

De terugkeer naar kantoor na de pandemie is ondertussen aanleiding om hr-praktijken te herbekijken. Is het denkbaar dat u alles herbekijkt, behalve het leiderschap?

Uit een aantal interessante bijdragen alvast een paar tips:

  • vereng de discussie over de nieuwe werkorganisatie niet tot thuiswerken, of erger nog: salaris;
  • organiseer initiatieven rond het belang van connecteren;
  • investeer in een fijne werkomgeving waar mensen als vanzelf graag connecteren;
  • investeer in het welzijn van leidinggevenden;
  • evolueer van leiderschap als individuele vaardigheid, naar een niet-hiërarchisch en meer collectief leiderschap;
  • leer managers omgaan met medewerkers met diverse achtergronden;
  • stimuleer leiderschap dat input van alle teamleden waardeert;
  • analyseer uw absenteïsme volgens wetenschappelijke inzichten;
  • zorg voor homogene teams qua betrokkenheid, waarden en doelstellingen, maar heterogene teams qua achtergrond en vaardigheden.

Onze inspiratie deze week