Privacyverklaring

Liever meer vakantie dan een werkweek van vier dagen

20 november 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Ilyuza - Unpslash

Sinds een jaar kunnen werknemers hun voltijdse vijfdaagse werkweek presteren op vier dagen. Amper 0,5 procent van de werknemers maakt hiervan gebruik. Een ruime meerderheid van de werknemers verkiest meer vakantiedagen, binnen het kader van de vijfdagenwerkweek. De helft van de werknemers wil hiervoor zelfs 10 procent loon inruilen. ​

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van hr-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met professor Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

Nadelen van de werkweek op vier dagen

Een opvallende conclusie van het onderzoek is dat vooral bedienden (61,1%) en in mindere mate arbeiders (47,3%) de nadelen van een werkweek van vier dagen vrezen. Zo zegt ruim een kwart van de bedienden (27,4%) tegenover maar één op de tien arbeiders (10,1%) dat ze hun werk niet klaar zullen krijgen op vier dagen met langere werktijden.

20,9% van de bedienden en 15,4% van de arbeiders zegt ook dat een voltijdse vierdagenwerkweek te vermoeiend is en dat ze de extra vrije dag vooral nodig zullen hebben om uit te rusten.

15% van alle deelnemers aan het onderzoek vreest ook dat een werkweek van vier dagen te stresserend is.

“Een volledige werkweek op vier dagen presteren, heeft een aantal voordelen: het kost je minder pendel- en opstarttijd. Maar een goede organisatie van het werk is cruciaal. Het is bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om één dag in de week je klanten niet verder te helpen. En ook op persoonlijk vlak komt er toch wat bij kijken. Ook al ben je een dagje extra thuis, de andere dagen ben je erg lang van huis, wat vaak moeilijk te rijmen valt met zorgtaken en hobby's”, zo besluit professor dr. Anja Van den Broeck.

Loon voor extra vakantiedagen of vrije tijd

De helft van de bevraagde Belgische werknemers (51%) is wel bereid om tot 10 procent minder te verdienen voor voordelen die hun werk-privébalans optimaliseren, zoals extra vakantiedagen en meer vrije tijd. Opnieuw zijn vooral bedienden hiertoe bereid (54%) en in mindere mate arbeiders (46%).

De belangrijkste redenen om loon in te ruilen zijn

  • meer vakantiedagen (25%)
  • meer tijd voor gezin/familie (19%),
  • meer tijd voor zichzelf (15%),
  • meer tijd voor het eigen sociale leven/hobby’s (14%),
  • minder stress (12%),
  • dichter bij huis werken en/of meer van thuis uit werken (11%).

De keuze om loon te ruilen voor extra tijd in het privéleven, hangt ook af van de situatie waarin de werknemers zich bevinden. Zo geeft 54% van wie inwonende kinderen heeft aan bereid te zijn minder te verdienen in ruil voor voordelen, zoals meer vakantiedagen en meer tijd voor het gezin (ten opzichte van 49% van wie geen inwonende kinderen heeft).

Bijna twee op de drie werknemers ouder dan 55 jaar zegt niet bereid te zijn om loon te ruilen voor vakantie of vrije tijd (58% van de 55-plussers ten opzichte van 44% van de 18-34-jarigen en 49% van de 35-54-jarigen).

Werkplezier

Uit het onderzoek blijkt ook een sterk verband met werkplezier. 57% van de werknemers die hun werkplezier en motivatie 6 op 10 of lager scoren, willen loon ruilen voor extra voordelen. Slechts 45% van de werknemers die een score van 9 op 10 geven, willen loon ruilen voor extra voordelen.

Wim Van der Linden ziet hoe sterk de invulling van het evenwicht tussen werk en privé verschilt van individu tot individu. “Er is opvallend meer behoefte aan extra ruimte voor vrije dagen wanneer ze die nodig hebben, dan voor het forfaitair terugschroeven van de werkweek naar vier dagen. Een hr-beleid op maat van het individu is hiervoor het meest aangewezen.”