Privacyverklaring

Bedrijven verwachten derde golf van de crisis: de mentale

6 mei 2020
Tekst
Jo Cobbaut

Bijna zes op de tien bedrijven zullen bij de geleidelijke opstart van hun activiteiten meer aandacht hebben voor het fysieke én mentale welzijn van hun werknemers. 45 procent wil daarbij blijven inzetten op thuiswerk, een derde verwacht door corona ook ingrijpende maatregelen te moeten nemen.

Heel wat ondernemingen houden rekening met een toename van psychosociale klachten bij hun mensen, zo ziet hr-dienstverlener Acerta. De gezondheid van hun werknemers is dan ook de grootste prioriteit voor veel bedrijven bij de heropstart.

De derde golf

Acht op de tien ondernemingen verwacht dat hun personeel extra veeleisend zal zijn op vlak van gezondheid. Meer dan de helft zal de komende weken en maanden ook meer aandacht spenderen aan het fysieke en mentale welzijn van hun personeel.

Yves Plees, director Acerta Consult, ziet de crisis in golven. “Ze begon als een gezondheidscrisis, is geëvolueerd naar een economische crisis en nu mogen we ons verwachten aan de derde golf: een mentale crisis. Er zijn duizenden mensen gestorven en voor velen heeft het coronavirus in de erg nabije omgeving slachtoffers gemaakt. De perspectieven van mensen zijn daarmee op de helling komen te staan. Het percentage dat bovengemiddeld angstig is, wordt geschat op 15%.”

Meer aandacht voor het welzijn en de mentale weerbaarheid staat dan ook bovenaan de lijst van maatregelen die werkgevers zullen nemen. Meer dan de helft anticipeert op stressgerelateerde problemen, zoals burn-outs en psychosociale klachten. “In China is die trend al merkbaar.”

Figuur 1 - prioriteiten op het vlak van te nemen maatregelen bij ondernemingenFiguur 1:

Eind april waren nog altijd twee op de drie werkgevers neutraal tot hoopvol over de impact van corona:

  • 18% van de bedrijven hield de resultaten eind april min of meer op peil.
  • 50% leed beperkte schade.
  • 34% ondervond van de crisis danig grote schade dat ze zich genoodzaakt zien ingrijpende maatregelen te nemen.
  • 4% vreest voor zijn voortbestaan.

Over de nabije toekomst zijn twee op de drie ondernemingen neutraal tot vrij positief. Slechts een derde van onze bedrijven kijkt de komende maanden dus somber tegemoet. Wel gaat 45% ervan uit dat de corona-epidemie zich nog tot eind 2021 zal laten voelen.

Figuur 2: inschatting nabije toekomst voor ondernemingen

Kwart van werkgevers zonder relanceplan?

Zowat een op de vier werkgevers dacht eind april nog niet aan de heropstart. Een echt volwaardig relanceplan zit er bij veel ondernemingen dus nog niet echt in.

Yves Plees concludeert uit een snelle vergelijking tussen sectoren dat bedrijven die bovengemiddeld en in hun core-activiteit met corona geconfronteerd werden – denk aan de social profit – net wél verder staan in hun concrete toekomstplannen. “Corona moet blijkbaar eerst wat doordringen in de afbouw, voor de opbouw prioriteit krijgt. En misschien hebben de respondenten zichzelf wel wat onderschat: de maatregelen waar elke werkgever zich aan te houden heeft voor een heropstart, zoals de veiligheids- en hygiënemaatregelen, ook die zijn uiteraard deel van het relanceplan.”

47% zet in op nieuwe producten of diensten

Bedrijven die een relanceplan hebben, kijken in eerste instantie naar snelle kostenbesparingen: investeringen uitstellen, prijsaanpassingen, inkoopprijzen verlagen, loonvoorwaarden heronderhandelen, personeelsbestand afbouwen...

Maar Yves Plees zag al snel ook de creativiteit naar boven komen. 47% denkt aan het ontwikkelen van nieuwe diensten of producten, 35,4% aan het stopzetten van bepaalde diensten of producten en 37,7% zoekt nieuwe verdienmodellen.

Flexibiliteit en thuiswerk zijn blijvers

Bedrijven herbekijken ook hoe ze na de lockdown met hun mensen zullen samenwerken. “Flexibiliteit – bijvoorbeeld in werktijden, in werkplaats – die tijdens de lockdown een reddingsboei is geweest, blijft een belangrijke overlevingsstrategie.”

Thuiswerk wordt bijvoorbeeld een blijver. 45% van de werkgevers wil thuiswerk blijven toepassen na de lockdown.

Een op de drie zal voortaan ook meer aandacht hebben voor de vorming en ontwikkeling van zijn medewerkers.

Een op de twintig denkt er over na om medewerkers ter beschikking te stellen van andere bedrijven.

Figuur 3: mogelijke interventies in volgorde van prioriteit voor de onderneming