Privacyverklaring

“Nood aan bijscholing werknemers wordt groter”

17 januari 2023
Tekst
Matthias Vanheerentals
Beeld
Vlerick

Omscholing, bijscholing en outskilling van werknemers worden alsmaar belangrijker. Dat vertelde de internationale hr-expert en professor Dirk Buyens tijdens een lezingenreeks van het Centre for Financial Leadership & Digital Transformation van de Vlerick Business School. Ook cfo’s hebben in de toekomst heel wat nieuwe skills nodig.

De laatste activiteit van het Centre for Financial Leadership & Digital Transformation stond in het teken van belangrijke ontwikkelingen in de hr- en financiële wereld. Het centrum doet onderzoek naar de financiële afdeling van de toekomst en hoe de cfo’s zich daar het best op voorbereiden.

Transformatie

Kristof Stouthuysen, professor of management accounting en digital finance, raadt bedrijven aan om naar verschillende dimensies te kijken om de financiële afdeling succesvol te transformeren. “Het is belangrijk dat het leiderschap de ommezwaai naar het digitale meer ondersteunt en dat financiële afdelingen meer inzetten op realtime reporting, duurzame waardecreatie voor organisaties en proactiviteit. Het is aan de cfo’s om meer na te denken over data. Welke moeten ze nog ontsluiten en in welke tools en digitale technologieën moeten ze investeren? Er zijn ook heel wat digitale skills nodig. De afdeling moet profielen aantrekken die bereid en in staat zijn om met die digitale technologieën te werken, data te analyseren en data-analyses te interpreteren. Dat is zeker een uitdaging voor kmo’s.”

Overkoepelende visie

In een snel wijzigende werkomgeving treden hr-managers best snel in actie om hun personeel bepaalde skills aan te leren. “Probeer altijd een overkoepelende visie te hebben, anders loop je vast”, raadt Dirk Buyens aan. “Geef medewerkers de nodige tijd om zich de vereiste vaardigheden op de werkvloer eigen te maken. Je kunt niet verwachten dat ze over alle competenties beschikken. Het onderwijs kan niet alles doen. Levenslang leren is een sleutelwoord.”

Dirk Buyens stelt voor geen competenties aan te leren die het personeel later niet nodig heeft. “We verspillen vaak tijd en moeite met het aanleren van irrelevante vaardigheden. De motivatie om vaardigheden aan te leren, wordt ook alsmaar belangrijker. Motiveer je personeel daarin. Ga op zoek naar de drijfveer van medewerkers. Artificiële intelligentie kan hierbij zeker helpen. Staar je niet blind op diploma’s of vaardigheden. De geschikte personen vind je ook in andere beroepen en opleidingen. Vandaag is er bijvoorbeeld een enorme nood aan boekhouders. Je hebt niet altijd iemand met een boekhoudkundig diploma nodig. Voor deze functie is het belangrijk om personen aan boord te hebben die zeer sterk zijn in precisie. Kijk ook naar mensen met een migratieachtergrond om je pool te vergroten.”

Generieke en digitale skills

Bij Fluvius, de Vlaamse netbeheerder van elektriciteit, aardgas, riolering, kabel en warmte, is de hr-afdeling al langer bezig met competentiemanagement. “De afgelopen maanden hebben we de competenties gedefinieerd die in de toekomst belangrijk worden, zoals generieke (groeimindset en klantgerichtheid) en digitale skills”, vertelt Christophe Dhaenens, head of strategic workforce management. “We vertrekken van de operationele en gedragsgerichte skills. We hebben nu een blauwdruk van onze toekomstige noden, bijvoorbeeld in het kader van de energie- en klimaattransitie.”

Goed en gekwalificeerd personeel aanwerven, is bij Fluvius belangrijk omdat het bedrijf actief is in kritische sectoren. Fluvius beschikt over meerdere opleidingscentra verspreid over Vlaanderen. “We leren de vaardigheden aan die de medewerkers de dag nadien op de werkvloer nodig hebben, niet een paar jaar later. Na een technische opleiding volgt altijd een examen of proef. De aangeleerde competenties zijn niet voor het leven, omwille van de permanente evolutie in kennis en vaardigheden. Bovendien streven we naar een cultuur van continu feedback geven tussen leidinggevende en medewerker. Ontwikkeling van competenties is daarbij een thema.”

Financiële dienst

Tegen 2026 gaan bij Fluvius heel wat personeelsleden met pensioen. “We gaan na welke competenties we nodig hebben om onze expertisegebieden in te vullen”, zegt Christophe Dhaenens. “We hebben personen met financiële en digitale competenties nodig en zullen ook onze medewerkers hierin opleiden.” Voor zijn financiële dienst zal Fluvius mogelijk extern aanwerven, zoals dat al op andere diensten, zoals IT, gebeurt. Fluvius onderzoekt op het terrein welke expertises op termijn door de natuurlijke uitstroom van personeel dreigen te verdwijnen en welke het in huis wil halen of houden. “We stellen ons voortdurend de vraag welke expertise relevant is voor de toekomst”, besluit Christophe Dhaenens. “We kijken ook wie de expert/spoc (single point of contact)-rol wil en kan opnemen. Ook dit vraagt een bijzondere set competenties en is niet voor iedereen weggelegd.”

“Toon quick wins”

Tijdens de lezingenreeks vertelde Glenn Hopper, chief financial officer van het IT-bedrijf Sandline Global, hoe hij erin slaagde om nieuwe processen op de financiële afdeling te introduceren. “Het is belangrijk om iedereen mee in het verhaal te krijgen, duidelijke doelstellingen en een tijdslijn te hebben. Toon de quick wins. Ik heb het team kunnen overtuigen door op korte termijn de voordelen van de nieuwe tools aan te tonen. Zorg dat je het vertrouwen hebt, dat het systeem werkt en niet crasht.” Volgens Glenn Hopper staan jonge medewerkers meer open voor verandering omdat ze er minder bang van zijn dan oudere. “Wie boven de veertig is, lijkt wat terughoudender voor veranderingen. Die houding maakt het soms moeilijk om medewerkers aan boord te houden. Ik ben alvast grote fan van levenslang leren op de werkvloer.”