Privacyverklaring

Social impact bond voor project met kwetsbare jongeren

4 maart 2020
Tekst
Jo Cobbaut

Het agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid lanceert het proefproject ‘Back on Track’. Dat richt zich specifiek tot jongvolwassenen op een wachtlijst voor residentiële opvang en tot jonge gevangenisverlaters. Voor de financiering werd privékapitaal gemobiliseerd via een Social Impact Bond.

“Een Social Impact Bond is een sociaal financieringsmechanisme, waarbij privé-investeerders een innovatief sociaal project voorfinancieren”, legt Eefje Vanderlinden, projectmanager CSR van BNP Paribas Fortis, uit. De groep BNP Paribas zorgt immers samen met de bank in België voor de juridische en financiële structurering van het Back on Track-project. “Met die middelen probeert een sociale dienstverlener vooraf bepaalde doelstellingen te realiseren. Die worden gemeten door een onafhankelijke evaluator. In geval van succes betaalt de overheid het kapitaal terug aan de investeerders, verhoogd met een rendement. Worden de doelstellingen niet of gedeeltelijk behaald, dan wordt het kapitaal in verhouding uitbetaald en verliezen de investeerders een deel van hun investering.”

Dankzij een Social Impact Bond kan de overheid vernieuwende sociale projecten uittesten. Ze hoeft immers enkel te betalen voor de bewezen impact. Deze projecten leiden tot minder uitgaven voor de samenleving. Met een deel van die besparingen betaalt de overheid de investeerders terug. "Als een project succesvol is, kan ze het achteraf ook opnemen in haar reguliere subsidiëringsbeleid", aldus Eefje Vanderlinden.

Bijna twee miljoen euro

BESIX Foundation, BNP Paribas Fortis, BNP Paribas European Social Impact Bonds Fund en Labido Invest (een onderdeel van de groep BOSS Paints) investeren samen 1,7 miljoen euro in het Back on Track-project. Advocatenkantoor Curia staat de bank bij voor het juridische gedeelte.

“Vzw Oranjehuis is de sociale dienstverlener”, vult Anne-Laure Dursin, senior legal manager bij BNP Paribas Fortis, aan. “De vereniging heeft meer dan vijftig jaar ervaring in de begeleiding van kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties. Zij staat in voor de uitvoering van het project en het behalen van de vooraf bepaalde doelstellingen. Het agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid is de opdrachtgever. Het onderzoeksteam LUCAS van de KU Leuven staat in voor de onafhankelijke evaluatie van de doelstellingen.”

Back on Track

Het Back on Track-programma richt zich op jongeren zonder inkomen en huisvesting. Concreet gaat vzw Oranjehuis 133 kwetsbare jongvolwassenen tussen 17 en 25 jaar begeleiden. Het gaat telkens om jongeren die zich in een situatie van (dreigende) dakloosheid bevinden, en die door de lange wachtlijsten voor opvanginitiatieven momenteel uit de boot vallen.

“Vzw Oranjehuis zal de jongeren intensief begeleiden volgens het Housing First for Youth-principe”, verduidelijkt Eefje Vanderlinden. “Die methode zet alleererst in op huisvesting, om de jongeren van daaruit verder te kunnen begeleiden naar herstel, de uitbouw van een netwerk, en het vinden van een baan of het volgen van een opleiding. Voor de jongeren die uit detentie komen, wil de vzw de kans op recidive ook sterk inperken.”

Het programma zal drie jaar lang lopen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Elke jongere die deelneemt, wordt gedurende twaalf maanden intensief begeleid.

Het mechanisme van de social impact bond (bron BNP Paribas Fortis)

Samenwerking cruciaal

“Voor de realisatie van een dergelijk project is de samenwerking tussen de verschillende partners cruciaal”, benadrukt Linde Verheyden, verantwoordelijke Public Affairs bij BNP Paribas Fortis. BNP Paribas steunde eerder al zeven Social Impact Bonds in Frankrijk en twee in de Verenigde Staten.

Bron: BNP Paribas Fortis