Privacyverklaring

Technologische ontwikkelingen creëren nieuwe jobs

13 maart 2024
Tekst
Lieven Desmet

Het zijn turbulente tijden met bedrijfsherstructureringen. Na de fabrieksarbeid staan de dienstenjobs onder druk. “Onheilsprofeten zijn er altijd al geweest. Ondanks de enorme uitdagingen zullen we dit oplossen. Tot nu zijn er met technologische ontwikkelingen altijd nieuwe jobs bijgekomen.” Koen De Leus, chief economist, en Philippe Gijsels, chief strategy officer van BNP Paribas Fortis, zijn de auteurs van het pas verschenen boek ‘De nieuwe wereldeconomie’.

In ‘De nieuwe wereldeconomie’ analyseren jullie vijf bepalende trends voor de komende decennia: klimaattransitie, multiglobalisatie, innovatie, vergrijzing en schulden. Er wacht ons een wereld met hogere inflatie en rentes. Wat betekent dat voor investeringen?

Philippe Gijsels: “We leven vandaag in een systeem dat erg lijkt op dat van de jaren zeventig van vorige eeuw: hogere rente, geopolitieke strubbelingen, een volatiele markt. Innovatie is de wildcarden de enige van de vijf trends die misschien groot genoeg is om de negatieve impact van de andere trends te counteren. Feit is dat het inderdaad fundamenteel anders zal zijn. Voor ondernemingen betekent dit dat het goedkope geld voorbij is. We gaan niet meer terug naar een nulrente, dus dek je tijdig in. Nu zijn we de trap aan het oplopen. Als onderneming moet je heel goed nadenken over eventuele investeringsprojecten.

Er zijn ook opportuniteiten. Voor mensen met geld en kennis is dat niet zo slecht. Voor ondernemingen die geleefd hebben met het gratis geld, breken er moeilijkere tijden aan.”

Koen De Leus: “Heel wat zombiebedrijven zullen het moeilijk krijgen. Het kantelpunt is nu. De nieuwe wereld zal zich volgens ons de volgende tien tot twintig jaar manifesteren. De omgeving is uitdagender, de financieringskost ligt gemiddeld hoger. Het is een perfecte storm.

Anderzijds zijn er inderdaad opportuniteiten. De klimaattransitie is een van de fundamentele trends. Als gevolg daarvan evolueren we naar een investeringsgedreven economie, in plaats van een consumptie-economie. Winnaars zijn de industrie, de bouwsector, dienstverleners en transportbedrijven. Mijnbouwers zonder de ‘groene mineralen’ zijn, samen met de olie- en gasproducenten, de grote verliezers. De producenten van consumptiegoederen houden best rekening met een almaar ‘groenere’ consument.”

De winnende partijen zijn vooral de groeilanden, net als bij de eerdere periode van globalisatie. Daarbij hoort de ongemakkelijke vraag of na de fabrieksarbeid nu ook de dienstenjobs in het westen bedreigd worden.

Koen De Leus: “Ik ben het met je eens. En deze keer zal niet alleen China tot de winnaars behoren. China boet mogelijk zelfs wat aan belang in. Hier gooi ik onze eigen ruiten in, maar waarom zou je geen goedkope professor uit de Filipijnen inhuren? Zijn hologram wordt tijdens een presentatie hier live geprojecteerd. Mogelijk is die persoon vijf keer slimmer dan wij, maar hij is in elk geval vijf keer goedkoper. Dus ja, witteboordactiviteiten blijven niet gespaard. Dat is vandaag al aan de gang. Ik ben net terug van een studiereis uit India. Accenture heeft daar al driehonderdduizend medewerkers. Die horen heus niet alleen tot de backoffice.”

Philippe Gijsels: “Een kleine nuance: mensen houden nog altijd van menselijk contact. We komen graag samen rond een kampvuur om verhalen te vertellen. Dat is wat ons tot mensen maakt.”

Jullie zijn believers van innovatie en nieuwe technologieën. Maar de geschiedenis leert dat die niet automatisch brede welvaart brengen. Als technologie alleen gebruikt wordt voor pure automatisering krijg je geen breed gedeelde welvaartsstijging, noch productiviteitswinst.

Philippe Gijsels: “Dat is een terechte discussie. Alle technologie heeft vooruitgang gebracht. Iedereen heeft het vandaag fysiek beter dan iemand ten tijde van Napoleon. Je moet mee zijn met de nieuwe technologie. Als de grote winsten naar de technologiebedrijven gaan, dan moet je als belegger daar zijn. De vraag luidt of die nieuwe technologie mensen zal overschaduwen. Tot nu zijn er met technologische ontwikkelingen altijd nieuwe jobs bijgekomen. De onheilsprofeten hebben in de geschiedenis steeds ongelijk gekregen.”

De nieuwe wereldeconomie’ van Koen De Leus en Philippe Gijsels verscheen bij Lannoo.

Philippe Gijsels brengt op 14 maart een keynote op de CFO Conferenz van FDmagazine, de partner van HRmagazine voor Finance.

Een uitgebreid interview met de auteurs Koen De Leus en Philippe Gijsels lees je in HRmagazine in maart. Interesse in een membership? Contacteer Murielle Cosyns.