Privacyverklaring

Thuiswerken wérkt

19 juni 2020
Tekst
Jo Cobbaut

Een bedrijf dat in 2017 een testproject deed rond thuiswerk, zag ruim voldoende voordelen om een thuiswerkbeleid op te zetten. Op dagen dat werknemers van thuis mochten werken, rapporteerden ze minder stress en een betere werk- en privébalans. Ze werkten ook beter en bevlogener.

Dat blijkt uit een pilootproject bij een Belgisch bedrijf uit de bouwsector. De studie gebeurde in 2017, en dus niet in de huidige coronacontext, en peilde onder begeleiding van onderzoekers van de KU Leuven de mogelijkheden voor thuiswerk.

Van 78 werknemers bleef één helft drie maanden voltijds op kantoor werken, terwijl de anderen twee dagen per week thuis mochten werken. De deelnemers vulden voor en na de testperiode een uitgebreide vragenlijst in over hun job, de combinatie van werk met privéleven, en hun persoonlijke levenssfeer. Daarnaast vroegen de onderzoekers de werknemers gedurende dertien opeenvolgende werkdagen naar hun beleving van de afgelopen werkdag.

Positieve dagelijkse effecten

Uit de dagelijkse bevraging blijkt dat deelnemers op dagen dat ze mogen thuiswerken betere werkuitkomsten rapporteren. Ze hebben die dagen minder stress en ervaren minder spanning tussen werk- en privéleven. Ze voelen zich op die dagen ‘bevlogener’ tijdens het werk. Op dagen dat alle deelnemers op kantoor werken, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de thuiswerkgroep en de controlegroep.

“Het thuiswerk laat toe om een beter evenwicht te vinden tussen werktaken en het privéleven”, zegt Joni Delanoeije, doctor in de toegepaste economische wetenschappen en werkzaam aan het HIVA, onderzoeksgroep Duurzame Ontwikkeling. “Thuiswerkers ervaren een grotere flexibiliteit en kunnen hun dag beter indelen. Ze hebben de mogelijkheid om doorheen de dag enkele huishoudelijke taken uit te voeren, zoals de wasmachine inladen of het avondeten voorbereiden. Uit ons eerder onderzoek weten we dat ze vanwege die flexibiliteit ook meer geneigd zijn om tijdens de privétijd nog een werktaak op zich te nemen. De algemene prestatie gaat er niet op achteruit omdat ze zich thuis bijvoorbeeld beter kunnen concentreren.”

De thuiswerkers rapporteerden na afloop van de proefperiode minder stress. Dat is toe te schrijven aan het feit dat ze minder tijd verliezen dan bij het pendelen.

Basis voor thuiswerkbeleid

De studie is uitgevoerd met één bepaald bedrijf, maar “aangezien het hier om een afgebakende studie gaat,” zo stelt Joni Delanoeije, “kunnen we de vastgestelde effecten wel duidelijk linken aan de invoering van thuiswerk. Na onze positieve evaluatie heeft het bedrijf dan ook een thuiswerkbeleid ingevoerd voor alle werknemers.”

De studie “Between-person and within-person effects of telework: A quasi-field experiment” is gepubliceerd in ‘European Journal of Work and Organizational Psychology’.