Privacyverklaring

Aandelenopties: in Nederland is het niet beter

9 januari 2023
Tekst
Peter Ooms

Collibra zou volgens krantenberichten naar Nederland verhuizen door de slechte Belgische regeling voor het toekennen van aandelenopties aan medewerkers. Dat doet enkele specialisten de wenkbrauwen fronsen.

In een artikel in De Tijd kwam Felix Van de Maele, ceo van Collibra, aan het woord over de reden voor de verhuis. ‘In de Verenigde Staten wordt verwacht dat je aandelenopties op een cashless manier kan uitoefenen. In België kan dat niet en is dat veel complexer’, zegt hij in de krant.

Die complexe regels slaan op de tijdspanne tussen het uitoefenen van de optie en het verkrijgen van het aandeel. Hij heeft het ook over een beperking tot specifieke periodes voor de uitoefening.

Verbazing

“Dat Collibra naar Nederland verhuist door de Belgische regeling voor aandelenopties verbaast ons. Onze regelgeving kan namelijk zeer aantrekkelijk zijn, zeker voor start-ups”, zegt advocaat Jan Lein van Claeys & Engels.

“Een verhuis verandert in principe niets aan de bestaande situatie van de medewerkers, die nog altijd onder de Belgische sociale zekerheid en belastingen vallen. Daarmee los je niets op”, zegt zijn collega Jan Van Gysegem.

“Met Claeys & Engels hebben we heel wat ervaring met aandelenopties. Elk dossier heeft eigen aandachtspunten. Ik stel vast dat onze klanten dat wel een goed instrument vinden. Het systeem is gekenmerkt door een evenwicht tussen voordelen en verplichtingen. Bedrijven, waaronder tal van start-ups, maken hier veel gebruik van. Ook private-equityinvesteerders kiezen ervoor omdat ze zeker willen zijn dat sleutelpersonen van het overgenomen bedrijf achteraf ook blijven. Een aantal nadelen van het systeem kun je opvangen door een slimme regeling, bijvoorbeeld door mechanismes in te bouwen om te vermijden dat internationale medewerkers twee keer belast worden wanneer ze verhuizen tussen toekenning en uitoefening van de opties. Ook de cashless uitoefening waarvan sprake in de krant, is in de praktijk perfect mogelijk in België, bijvoorbeeld door een gecombineerde put and call. Aan deze en andere bezwaren passen we gewoonlijk snel een mouw aan”, zegt Jan Lein.

Elders niet beter

De advocaten zijn er niet van overtuigd dat de regeling in de VS zoveel beter is. “Zo voordelig is het daar ook niet. De opties zijn er misschien populair voor start-ups, maar in andere bedrijven groeit de weerstand door het speculatieve karakter. Daar opteren bedrijven steeds meer voor de aandelen zelf (en niet de opties) als bonus voor de medewerkers”, zegt Jan Van Gysegem.

Ook in Nederland zijn er klachten over de aandelenopties. In een open brief van februari 2022 in De Tijd verwijst Stijn Christiaens, medestichter van Collibra, samen met verantwoordelijken van Showpad, Hello Customer, Silverfin, Deliverect en Startup.be zelfs expliciet naar de klachten die prins Constantijn daar geuit had over de Nederlandse regeling voor aandelenopties. De prins geldt bij onze noorderburen als het gezicht van de start-upsector.

Dat alles doet vermoeden dat de ontevredenheid over aandelenopties niet de hoofdreden is voor de verhuis van Collibra naar Nederland. Mogelijk spelen voordelen op het vlak van vennootschapsbelasting een grotere rol in die beslissing.