Privacyverklaring

Al doende leert men

8 november 2023
Tekst
partner content
Beeld
© Marco Mertens

VDAB en zijn partners trekken de baan op om nieuwe kandidaten te vinden. Ze laten mensen via korte praktijkgerichte demo’s kennis maken met een sector en het opleidings- en vacature aanbod dat momenteel voorhanden is. De promotietour richt zich op uiteenlopende sectoren zoals horeca, industrie of schoonmaak en bestrijkt heel Vlaanderen.

De Vlaamse arbeidsmarkt blijft krap en het aandeel van de knelpuntvacatures neemt toe. Heel wat sectoren vinden de mensen niet meer om de openstaande vacatures in te vullen. Het aanbod bekendmaken bij een breder publiek en op die manier mensen uit onverwachte hoek aantrekken is een creatieve manier om nieuw bloed voor de sectoren te werven.

Talenten ontdekken

VDAB en zijn partners trekken met diverse promotietrailers door Vlaanderen om het aanbod van specifieke sectoren zichtbaar en kenbaar te maken. In de trailers worden korte workshops georganiseerd. Deelnemers maken er al doende kennis met specifieke technieken en leren er snel of ze basisvaardigheden hebben voor de sector. Ervaren instructeurs en medewerkers uit de sector begeleiden de workshops. Op die manier leren bezoekers hun talenten ontdekken en maakt VDAB ze warm voor een job.

VDAB breekt uit

Die praktijkgerichte leervorm heeft voor de deelnemers duidelijke voordelen. Het laat zien hoe iets in de praktijk werkt, waardoor het gemakkelijker te begrijpen is dan theoretische uitleg alleen. Voorbeelden laten zien hoe kennis en vaardigheden in de echte wereld worden toegepast en kunnen mensen inspireren om te leren. Omdat er professionele begeleiding aanwezig is, krijgen mensen ook heel snel feedback over wat ze doen en de manier waarop ze het aanpakken. Via die workshops leren mensen snel hoe ze hun talenten kunnen inzetten in sectoren waar ze misschien niet meteen aan dachten om er te solliciteren.

Met die mobiele units breekt VDAB uit naar een breed publiek. Ze laten mensen kennismaken met diverse sectoren waar de vraag naar nieuwe medewerkers groot is. Samen met verschillende partners wil VDAB hiermee een antwoord bieden op de acute noden op de arbeidsmarkt.

Talenten koesteren

Mensen met de gevraagde vaardigheden vinden in een onverwachte omgeving is één zaak. Maar we moeten die mensen ook de kans bieden om zich te integreren in hun werkomgeving en aanzetten om hun loopbaan vorm te geven. Bedrijven die een uitdagende leeromgeving creëren voor medewerkers, scoren overigens hoog bij sollicitanten. Onderzoek dat op LinkedIn werd gepubliceerd, toont aan dat werknemers die uitgebreide opleidingsmogelijkheden krijgen zich ook productiever voelen en bereid zijn om meer verantwoordelijkheden te nemen en problemen op te lossen. Ze voelen zich minder gestrest en zelfzekerder en gelukkiger. En ze denken mee na over de mogelijkheden en verdere ontwikkelingen die ze tijdens hun loopbaan kunnen ontdekken.

Mooie ervaring

Ook al is het voor deze trailers nog te vroeg om concrete resultaten voor te leggen, toch is VDAB overtuigd van het positieve effect ervan. Sinds begin 2019 tot mei 2023 wisten we met VDAB al 360.000 mensen in te schrijven die nog niet actief waren op de arbeidsmarkt. Daarvan zijn er 200.000 echt aan de slag. Het ligt in onze visie om iedereen die dat wil aan het werk te krijgen en tegelijk werkgevers te overtuigen dat ze openstaan voor elke kandidaat die we aanreiken. Want die zogenaamde witte raaf, die is al lang gaan vliegen.

Zeker voor nieuwkomers en mensen die terugkeren op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat ze de kans krijgen om te groeien en te leren op hun werkplek. De vaardigheden die ze daar opdoen krijgen meteen resultaat omdat ze meewerken aan de effectieve productie van het bedrijf. Ook voor die mensen is al doende leren een mooie ervaring waarin ze meteen de resultaten van hun inspanningen zien.