Privacyverklaring

Baanbrekende Werkgevers 2023

14 november 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Elly De Bruyn van QbD - beeld Baanbrekende Werkgevers

Ook in 2023 verwierven organisaties het certificaat Baanbrekende Werkgever. Dat betekent dat ze onderzochten hoe ze hetzij minder onderweg, hetzij slimmer en groener, hetzij duurzamer kunnen werken.

In 2023 legden zeventig organisaties succesvol een certificatietraject af, dat wordt uitgereikt door de initiatiefnemers Antwerp Management School, De Lijn en Jobat.

Waarom Baanbrekende Werkgevers?

De nood aan flexibele oplossingen binnen hr is vandaag groot. Of het nu gaat over talentontwikkeling, welzijn, hybride werken of woon-werkverkeer. Medewerkers verwachten dat er rekening wordt gehouden met hun specifieke situatie en behoeften. Maar flexibiliteit en personalisatie betekenen ook complexiteit.

Het certificatietraject van Baanbrekende Werkgever helpt organisaties met die complexiteit om te gaan via onder meer een lerend netwerk van gelijkgestemde organisaties.

Baanbrekende Werkgevers ‘24

In de categorie grote organisaties vinden we werkgevers zoals Aquafin, DEME, Telenet, Federale Pensioendienst, Nationale Bank van België en VUB terug.

Daarnaast mogen ook heel wat kmo’s zoals Flanders Make, Muntpunt, Evolta, Comate, Westtoer en Pleegzorg West-Vlaanderen zich een Baanbrekende Werkgever ’24 noemen.

Maar ook lokale besturen zoals Mechelen, Dendermonde, Heusden-Zolder, De Panne en Harelbeke ontvangen het certificaat.

De volledige lijst van Baanbrekende Werkgevers ’24.

Nieuw: het Baanbrekend Kompas

Het Baanbrekend Kompas viert de twintig pionierende organisaties die voor de derde keer het certificaat Baanbrekende Werkgever behalen.

Sinds 2021 (de allereerste editie van het traject) maken deze organisaties deel uit van een lerend netwerk waarbinnen ze zichzelf in vraag blijven stellen, maar ook andere organisaties inspireren met hun aanpak.

Dit jaar ontvangen onder meer Arvesta, imec, Telenet, Lantis, Pelckmans, Stad Mechelen, Provincie West-Vlaanderen en Politiezone Antwerpen het Baanbrekend Kompas.

In een video stellen de organisatoren de twintig organisaties voor die dit jaar het Baanbrekend Kompas ontvangen.

Het certificatietraject

Het traject start in het eerste kwartaal met een maturiteitsrapport waarbij elke organisatie het eigen beleid tegen het licht houdt. Het maturiteitsrapport is een interne reflectie-oefening over de thema’s van Baanbrekende Werkgever.

Vervolgens kiest elke organisaties één specifieke uitdaging om in 2023 te vertalen naar een plan van aanpak. Enkele voorbeelden van populaire uitdagingen in 2023:

  • een positief en duurzaam verzuimbeleid
  • versterken van leidinggevenden voor een gedragen welzijnsbeleid
  • een duurzaam loopbaanbeleid waarbinnen talent kan groeien
  • gedragswijziging stimuleren bij medewerkers om de modal shift te versnellen
  • heldere teamafspraken stimuleren rond hybride werken.

Met deze uitdaging stapt elke organisatie in het leertraject dat uitmondt in een goed onderbouwd plan van aanpak tegen het einde van het jaar.

Het leertraject begint in april met een boot camp op de campus van Antwerp Management School. Het is een energieke dag waarop de deelnemers samen met experten aan de slag gaan met de geformuleerde uitdagingen.

In mei en juni worden er champion-sessions georganiseerd. Daarbij delen echte frontrunners (niet noodzakelijk deelnemers aan het traject) per thema hun eigen beleid. Baanbrekende Werkgevers Arvesta en Telenet deelden dit jaar hun aanpak rond talentontwikkeling. “Met Delhaize doken we in het mobiliteitsbudget. We gingen bij Microsoft langs om naar de toekomst van de werkplek te kijken. Samen met VSV gingen we op bezoek bij BASF om te leren over verkeersveiligheid, enzovoort.”

Sparringsessies

Na de zomer gaat het leertraject verder in kleine groepjes van drie organisaties. Tijdens sparringsessions bespreken de drie groepjes de openstaande uitdagingen in alle transparantie met elkaar. Ze geven elkaar tips en inspiratie om tot een goed onderbouwd plan van aanpak te komen. Dat plan van aanpak wordt eind oktober ingediend.

Organisaties die dit volledige traject op een geëngageerde manier aflegden, ontvangen nu het certificaat Baanbrekende Werkgever ‘24.

De vierde cyclus van het certificatietraject Baanbrekende Wergevers start na de kerstvakantie. Inschrijven kan nog tot en met 22 december.