Privacyverklaring

Branding en employer engagement in de zorg.

7 maart 2022
Tekst
PARTNER CONTENT

De zorgsector staat voor enorme uitdagingen. De krapte op de arbeidsmarkt is groter dan ooit en zorginstellingen doen er alles aan om goede medewerkers te vinden én te houden. Dat doen ze onder meer door samen met de medewerkers op zoek te gaan naar de waarden van de organisatie, zodat ze van binnenuit waarmaken wat ze naar buiten toe uitstralen. Als dienstverlener in de zorgsector ging Probis Group in gesprek over employer branding met HRM-directeuren Nathalie Thienpont van Zorgbedrijf Meetjesland en Karlien Van de Velde van VITAZ. Ontmoet hen ook op Inspire Health&Care op dinsdag 26 april om 15u.

Quote Nathalie: “Het verhaal dat je extern vertelt, moet binnenin ook kloppen.”

Zorgbedrijf Meetjesland ontstond in 2018 als fusie tussen verschillende publieke zorginstellingen, woonzorgcentra en thuiszorg. Toch werd het bedrijf in 2021 al bekroond tot zorgwerkgever van het jaar.

Nathalie Thienpont: “Al van bij de oprichting werden de medewerkers betrokken bij het opstellen van visie, missie en waarden. Iedereen binnen de organisatie kent die waarden en treedt op als ambassadeur van het zorgbedrijf. Alles wat we doen moet ook binnen ons waardenkader passen, ze zijn ons kompas.

Ook bij ons wervings- en selectieproces staat dat waardenkader centraal. We gaan ervan uit dat er veel kennis kan worden aangeleerd op de werkvloer, maar de attitude van de kandidaat moet wel meteen passen bij ons DNA. Wanneer iemand uit het bedrijf een nieuwe medewerker aanbrengt, wordt die trouwens (letterlijk) in de bloemetjes gezet!

We inspireren onze medewerkers vanuit de ‘why’. Iedereen moet weten “waarom” hij of zij iets doet binnen de organisatie. Dat is een kritische succesfactor voor meer werkplezier. Bovendien betrekken we hen zoveel mogelijk bij beslissingen. Op die manier zijn die meer gedragen, staan de medewerkers positiever t.o.v. veranderingen en beperken we weerstanden.

Het welzijn van de medewerkers is een van onze beleidsprioriteiten. HR coördineert maar het is een gedeelde verantwoordelijkheid voor iedereen.. Ook hier rekenen we op co-creatie. Als de werkdruk hoog is dan kunnen we eventueel bijsturen met tijdelijke werknemers, maar dat kan alleen als die oplossing gedragen is door de betrokken afdelingen.

Als we ons verhaal naar buiten willen brengen, dan moeten we natuurlijk zeker zijn dat het intern helemaal klopt. Daarom hebben we recent onder andere een leiderschapscharter opgesteld, waarin we hebben vastgelegd wat we van onze leidinggevenden verwachten. Zo hebben zij een goed zicht op hun rol en hebben wij een handvat wanneer we nieuwe leidinggevenden aantrekken.”

Quote Karlien: “Onze medewerkers moeten zich op termijn echte VITAZ-medewerkers voelen.”

VITAZ is sinds 1 januari 2022 de nieuwe naam van de fusie tussen de twee algemene ziekenhuizen uit Sint-Niklaas en Lokeren.

Karlien Van de Velde: “Wij hebben een atypisch traject gevolgd. De fusie is het sluitstuk van een lang proces waarbij twee ziekenhuizen sinds 1 januari als één organisatie werken. Voor onze medewerkers is de transitie dus al langer bezig, maar VITAZ is onze nieuwe naam en dus een nieuwe start voor de employer branding.

We staan nog maar aan het begin van het traject. De grote uitdaging is natuurlijk de verbinding maken tussen de medewerkers uit beide vestigingen, zodat iedereen zich op termijn een VITAZ -medewerker voelt. We zijn voor onze employer branding gestart met het samenstellen van een werkgroep met een heel diverse bezetting. Met die groep hielden we een brainstorm over de vraag: waarom vind je ons een goede werkgever?

We hebben vanuit de werkgroep ook een online bevraging gedaan bij alle medewerkers, waarop we veel respons kregen. Daaruit bleek echt wel dat iedereen dezelfde verwachtingen heeft tegenover ons als werkgever, waar men ook werkt.

Ons corporate branding traject loopt ook samen met dat van employer branding. We staan voor de uitdaging om VITAZ als ziekenhuis én als werkgever op de kaart te zetten. Het is zeker nog niet afgerond, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we vandaag al niet inzetten op waarden en medewerkers!

We werken met een begeleidingskader waar medewerkers terecht kunnen als het wat moeilijk gaat, we houden individuele gesprekken en we zorgen voor flexibiliteit om de work-life balans te bewaken. Via verschillende activiteiten willen we het VITAZ-gevoel doen groeien.

De zorg is een mooie sector waar iedereen mee in aanraking komt en waar je meerwaarde kan creëren voor mensen. Dat willen wij als ziekenhuis tonen!

Meer inspiratie op Inspire Health&Care

Nathalie Thienpont en Karlien Van de Velde vertellen hun verhaal op Inspire Health&Care, het ontmoetingsplatform voor zorg en welzijn, georganiseerd door Probis Group samen met Easyfairs en In4Care. Hier vindt u inspiratie en advies bij meer dan 250 exposanten en tijdens de meer dan 100 inhoudelijke workshops.

Inspire HEALTH&CARE is gratis toegankelijk voor iedereen actief in de zorgsector. Registreer u vandaag nog en kom van 26 tot 28 april naar Flanders Expo in Gent.