Privacyverklaring

Brutomaandsalaris stijgt op vier jaar tijd met 18 procent in Vlaanderen

20 maart 2023
Tekst
Peter Ooms

Het doorsneebrutomaandsalaris bedraagt nu 3.300 euro per maand voor wie voltijds werkt in de privésector in Vlaanderen.

De brutomaandsalarissen zijn op één jaar effectief toegenomen met 10,15 procent in Vlaanderen en met 10,72 procent voor wie werkt in Brussel. Op basis van de effectieve salarisgegevens van 400.000 voltijds werkende Belgen kan SD Worx een nauwkeurig beeld schetsen van het doorsneesalaris van wie werkt in Vlaanderen of Brussel.

Limburg: hoogste mediaanloon voor arbeiders

Sinds eind januari bedraagt het brutomediaanbedrag bij Vlaamse werkgevers 3.300 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling. Het is hoger voor wie werkt in Brussel of in Vlaams- en Waals Brabant. De helft van de personen die voltijds werken in de privé verdient meer, de helft verdient minder. Er zijn belangrijke verschillen: Limburg kent het hoogste mediaanloon voor arbeiders, Brussel het laagste. De cijfers houden rekening met de samenstelling van de Belgische bevolking naar onder meer statuut (bedienden/arbeiders), leeftijd, sector en bedrijfsgrootte.

Stijging van het mediaanbrutomaandsalaris (voltijds) de laatste vier jaar

Onder brutomaandsalaris verstaat SD Worx het maandelijkse bedrag op de loonbrief, zonder eindejaarspremie en vakantiegeld. Dit bedrag houdt geen rekening met de extra loonelementen, noch met de kosten van de werkgever. Een mediaan geeft een beter beeld van het doorsneesalaris dan een gemiddelde. Werken met feitelijke loongegevens – zeker aan de hand van de grootste steekproef van België - is betrouwbaarder dan bevragingen, die onderhevig zijn aan vertekeningen, afhankelijk van wie geantwoord heeft.

Gevolg van indexering

Virginie Verschooris, reward consultant van SD Worx: “Door de automatische indexering zien werkgevers zich het laatste jaar geconfronteerd met een veel snellere stijging van de lonen. De stijging zet zich door in alle provincies. Voor de laatste vier jaar samen, gaat het in totaal om bijna 20 procent, namelijk 18 procent in Vlaanderen en 19 procent in Brussel. De mediaanwaarde van het brutoloon voor arbeiders is eind januari 2023 gestegen tot 2.906,5 euro exclusief premies en sector- of andere extra’s. Limburg kent het hoogste mediaanloon voor arbeiders, namelijk 3.013,5 euro, Brussel het laagste met 2.767,5 euro, al was de stijging hier wel het hoogst met 12,6 procent. Voor bedienden is de regio Brussel de place to be met een mediaanloon van 4.220 euro. Naast regio spelen ook sector en bedrijfsgrootte een rol. Werkgevers die marktconform willen verlonen om bijvoorbeeld talent aan te trekken of te houden, vragen vaak benchmarkstudies op of gaan zelf aan de slag met data. Zo verzekeren ze dat hun lonen in lijn liggen met de gekozen vergelijkingsmarkt en werkgevers.”