Buitenlandse tewerkstelling verviervoudigd

16 juli 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Buitenlandse tewerkstelling verviervoudigd

Op vier jaar verdubbelde het aantal internationaal tewerkgesteld werknemers in België bijna. Ruim de helft zijn Belgen die in één of meerdere landen werken. Maar het aandeel van buitenlanders die in België werken, verviervoudigde zelfs.

Dit blijkt uit een recente analyse van Belgische bedrijven bij SD Worx. Het aantal werknemers met een internationaal profiel neemt toe. De buitenlandse werknemers die in België of in meerdere landen (waaronder België) werken, stijgt de laatste jaren sneller dan de Belgische werknemers die in één of meerdere landen buiten België werken.

Het gemiddeld aantal werknemers met buitenlandse nationaliteit dat in België actief is per bedrijf neemt ook toe: van 4,8 in 2014 per bedrijf tot 7,1 in 2018.

Het merendeel (meer dan 85%) is werkzaam als bediende. De categorie van dertigers en veertigers is de grootste onder de werknemers in België met buitenlandse nationaliteit.

Fransen, Nederlanders en Indiërs in top drie. Britten voor het eerst uit de top drie

De buitenlandse werknemers die voor Belgische werkgevers werken komen vooral uit onze buurlanden. De Fransen zijn al goed voor bijna een kwart en staan op nummer één, gevolgd door de Nederlanders. In 2018 verdwijnen de Britten voor het eerst uit de top drie. Het aandeel van de Franse werknemers is in vier jaar sterk toegenomen in vergelijking met bijvoorbeeld de Britten. Al nemen nationaliteiten zoals Polen en Duitsers de laatste vijf jaar nog sneller toe (maal vier) en spannen de Indiërs wel de kroon qua groeitempo (maal vijftien).

Meer dan driekwart (76%) zijn Europeanen; 11% komt uit Azië. Hieronder vindt u de top 10 van buitenlandse nationaliteiten actief in België. Deze top 10 is samen goed voor driekwart (76%) van de buitenlandse tewerkstelling in België in 2018.

Top10 Buitenlandse Nationaliteiten

Kleinere bedrijven groeien het snelst op vlak van internationale tewerkstelling

Ook de kleinere bedrijven doen een beroep op internationale tewerkstelling. Kmo’s met minder dan twintig werknemers maken een derde uit van alle Belgische werkgevers die internationaal tewerkstellen. Ze zijn procentueel in de meerderheid en hun aandeel neemt het snelst toe, met meer dan 30% groei per jaar.

Niettemin vinden we de meeste internationaal actieve werknemers (met buitenlandse nationaliteit) terug bij de werkgevers vanaf 100 werknemers. Slechts 32% werkt binnen een kmo (tot 100 werknemers): 10,1% bij de kleinste kmo’s, ongeveer 9,8% bij de kmo’s tot 49 werknemers en 12,7% bij kmo’s met 50 tot 99 werknemers. De overige 68% wordt aangetrokken door grotere ondernemingen vanaf 100 werknemers.

Hoofdzakelijk werkgevers met een Belgische hoofdzetel

Het onderzoek van SD Worx betreft voornamelijk internationale tewerkstelling in België door bedrijven met een Belgische hoofdzetel. 85% van de internationale tewerkstelling gebeurt vanuit een onderneming met een juridische entiteit in België. De top drie van de ondernemingen met internationale tewerkstelling heeft in 2018 zijn zetel in België, Luxemburg en Indië. Portugal en Nederland vervolledigen de top 5.

Het onderzoek zoomt in op de internationale tewerkstelling met buitenlandse nationaliteiten. Belgen die gedetacheerd worden of in meerdere landen werken (split salary) of als expat in een ander land, zijn niet meegenomen in de analyse.

Meer expats

Wat de buitenlandse nationaliteiten betreft, lees meer hier: https://hrmagazine.be/nl/posts/meer-expats