Meer expats

16 juli 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Meer expats

Op vier jaar verdubbelde het aantal internationaal tewerkgestelde werknemers in België bijna. Dat zijn voor de helft Belgen die in één of meerdere landen werken. Maar er zijn nu ook vier keer meer buitenlanders die in België werken. Daaronder stijgt het aantal expats.

Bij de buitenlandse nationaliteiten stijgt dus het aandeel kaderleden dat tijdelijk tewerkgesteld wordt in België. Die genieten van het bijzonder fiscaal statuut als 'expat'.

Expat

Deze groep stijgt verhoudingsgewijs sneller dan het aantal werknemers dat werkt in het kader van een ‘salary-split’. Zij worden gelijktijdig tewerkgesteld in meerdere landen. Ook ‘detachering’ kan: dat is dan tijdelijke tewerkstelling in een andere staat.

In 2018 was 73% van de buitenlandse nationaliteiten bij Belgische werkgevers tewerkgesteld als expat.

Greet Joos, Manager International Employment van SD Worx België, ziet volgende duidelijke trend: “In 2018 zijn de meeste buitenlandse nationaliteiten in ons land (73%) tewerkgesteld als expat." Voor hen wordt het bijzonder fiscaal statuut van buitenlands kaderlid toegepast. Als een werknemer tijdelijk wordt uitgestuurd naar een andere Europese lidstaat, kan dat ook onder de vorm van ‘detachering’.

Salary split

Werknemers kunnen ook ‘gelijktijdig’ in twee of meerdere landen werken, bijvoorbeeld twee dagen per week in Nederland en drie dagen in België, waardoor een salary-split ontstaat.

Dat geeft wel complexiteit. De loonadministratie moet doorgaans worden aangepast, aangezien een internationale tewerkstelling meestal gevolgen heeft op het vlak van fiscaal-, arbeids- en sociaal zekerheidsrecht.

Bovendien moeten in het buitenland vaak specifieke formaliteiten worden vervuld wanneer werkgevers een tewerkstelling starten zonder te beschikken over een juridische entiteit in het buitenland.

"Deze lokale tewerkstellingsformaliteiten niet naleven, kan leiden tot hoge boetes. Internationale ambities brengen nieuwe uitdagingen met zich mee," aldus Greet Joos.

Een expat die thuiswerkt

Een voorbeeld: een Belgische onderneming werft een Nederlander aan die in België zal werken en in Nederland woont. Een Belgisch arbeidscontract is daarvoor nodig. Maar wat als deze werknemer na enige tijd ook mag thuiswerken? Dan is hij eigenlijk in twee landen werkzaam en ontstaat eveneens belastbaarheid in de woonstaat. In bepaalde gevallen ontstaat daardoor ook onderwerping aan de Nederlandse sociale zekerheid. Daardoor moet de Belgische vennootschap sociale zekerheid in Nederland betalen en daarvoor een (bijkomende) payroll opstarten.

Ook op het vlak van arbeidsrecht zijn er gevolgen: denk aan ontslag, arbeidsduur, ... en tewerkstellingsformaliteiten.

Meer over buitenlandse tewerkstelling in België.