Privacyverklaring

'Creëer een psychologisch veilige werkomgeving'

13 december 2023
Tekst
Melanie De Vrieze

Hoogsensitieven hebben een verhoogd risico om een burn-out te krijgen. Dat ondervond Tommy Browaeys aan den lijve. Hij pleit voor een psychologisch veilige werkomgeving, waar werknemers respect hebben voor elkaar.

Hoogsensitieve personen hebben heel wat troeven: ze zijn loyaal, nauwgezet, gedreven en empathisch. Ze zijn mensgericht, kiezen voor verbinding in teams en doen er veel aan om de harmonie in stand te houden. Die eigenschappen hebben wel een schaduwkant. “Hoogsensitieve personen worden wel eens de kanaries in de koolmijn genoemd. Ze zijn zo sterk gericht op de buitenwereld dat dit ten koste van zichzelf kan gaan wanneer ze geen grenzen stellen”, zegt Tommy Browaeys, uitgever bij Trends Business Information. “Ze willen alles zo goed mogelijk doen, en in dat perfectionisme schuilt zeker een valkuil.”

Tommy Browaeys weet waarover hij spreekt. Hij verzeilde in 2015 in een burn-out. Het was toen pas dat hij de term hoogsensitiviteit leerde kennen. “Ik was een introvert en praatte weinig over mijn emoties, zeker niet wat me dwarszat. Ik luisterde niet naar mijn lichaam en ging tegen beter weten in te lang door.”

Voorbij eigen perceptie

Toen hij terugkwam op de werkvloer, was hij open tegenover zijn collega’s. “Ik ventileer meer mijn emoties en verlang dat ook van anderen. Ik stop geen energie meer in het proberen te veranderen van iemands perceptie over hoe ik in elkaar zit. Mijn authentieke ademruimte is me te kostbaar.”

Hij houdt daarom een pleidooi om voorbij de eigen perceptie te kijken en niet te veel voor iemand anders in te vullen. “Anders kunnen je gedachten een eigen leven gaan leiden. Toets je perceptie af en toon begrip, ook al ben je het niet eens met elkaar of verschil je van persoonlijkheid of wensen.”

Bedrijven kunnen daarbij helpen door een transparante bedrijfscultuur te installeren. “Bied een psychologisch veilige werkomgeving aan, waar iedereen zichzelf kan zijn. Voor mij is dat inclusie, waar iedereen openstaat voor de andere zijn visie en perceptie van de realiteit. Daarover open kunnen communiceren, is de enige weg naar begrip, respect en samenwerking.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Tommy Browaeys merkt dat er steeds meer aandacht en begrip is voor hoogsensitieve personen op de werkvloer. Hij waarschuwt wel om werknemers niet te veel te reduceren tot labels. “Anders kan er een negatieve connotatie ontstaan bij iemand die zich hoogsensitief noemt. Als er geen psychologische veiligheid is voor andere thema’s op de werkvloer, bijvoorbeeld mentale kwetsbaarheid, dan zal dat ook niet zo voor hoogsensitiviteit zijn”, zegt hij.

Ook werknemers hebben trouwens een verantwoordelijkheid. Ze vragen zich best af of ze voldoende zichzelf kunnen zijn. “Hoe ver maak je compromissen met jezelf om aan de slag te blijven in een organisatie? Het is een rekening die iedereen voor zichzelf kan maken, niet alleen hoogsensitieve mensen. De werkgever creëert een bepaalde sfeer en gaat voor een missie, visie en strategie. Maar als werknemer kun je dat ook doen. Noteer voor jezelf wat jij belangrijk vindt. Wat zijn jouw waarden en normen? Hoe ga je die realiseren? En is dit een match met jouw team, job en werkgever? Die gedeelde verantwoordelijkheid rond mentale gezondheid ligt bij alle partijen.”

Meer in het topic: hoogsensitief