Privacyverklaring

Culturele fit als conversatiestarter

12 juli 2022
Tekst
Melanie De Vrieze

In het aanwervingsproces werkt Argenta al langer met culture én value fit. De kandidaten voor een gesprek vullen vooraf een gevalideerde vragenlijst in om in te schatten of de waarden van de bank bij hen passen. Argenta gebruikt daarvoor de tool Company Match. Die verhoogt niet per se de instroom van de kandidaten, maar zeker wel de kwaliteit ervan.

In het verleden wierf Argenta medewerkers vooral aan op basis van hun competenties voor een bepaalde functie. De bank hecht vandaag meer belang aan het uitbouwen van een langetermijnrelatie met de medewerkers. “We willen dat ze zich goed voelen in de organisatie, zodat ze het beste van zichzelf geven”, zegt Tom Jonkers, manager Talent Management bij Argenta. “Daarom is het belangrijk dat ze een bepaalde waardenset of attitude hebben.”

Conversatiestarter

Hire for cultural fit doet de bank al jaren, maar de manier waarop is wel geëvolueerd. Acht jaar geleden was Argenta een van de eerste Belgische klanten van de tool Company Match, die mensen op zoek naar een job matcht met een bedrijf. “Later plaatsten we de tool op onze eigen website, aangevuld met enkele specifieke Argentavragen. Latente zoekers leerden zo Argenta beter kennen”, zegt Tom Jonkers. Sinds drie jaar moedigt de bank iedereen die op selectiegesprek komt aan om die vragenlijst ter voorbereiding in te vullen.

Dankzij die tool kan Argenta beter inschatten in welke mate de kandidaten bij de cultuur passen. “Het is vooral ook een kans voor de kandidaten om onze cultuur beter te leren kennen.” Argenta hanteert de percentages van de match niet als een harde grens. Mensen die minder dan 70% hebben, worden evengoed uitgenodigd. “Vanuit efficiëntie-oogpunt zou die harde filter een keuze kunnen zijn, maar dan moet je ook echt wel de voorspellende waarde bewijzen. Wij zien het meer als een conversatiestarter. We zoeken vooral ook medewerkers met een growth mindset, die evolueren en met veranderingen kunnen omgaan. Verandering is de constante geworden, maar we geloven wel dat onze cultuur zal blijven.”

Sinds Argenta intensief op die culturele match werkt, krijgt de bank niet noodzakelijk meer instroom van kandidaten. “We merken wel dat de kwaliteit van die match hoger is. Je krijgt echt mensen die bewust voor ons kiezen.”

Valkuilen

Het vroeg tijd en energie van Argenta om een gemeenschappelijk begrip van die cultural fit te krijgen. “Dat betekent niet dat we honderd kopieën van elkaar willen. Dichtbij zijn, is een van onze waarden. We laten iedereen zichzelf zijn. Inclusie is een onderdeel van die waarden.”

De culturele fit is met andere woorden geen one size fits all. “We hebben ook aandacht voor de cultural add. Door een diverse groep aan te trekken, zorgen we voor een totaal andere dynamiek en invalshoek, innovatie, creativiteit en kritische ingesteldheid. We zoeken naar medewerkers die bij ons passen en ons kunnen verrijken. Medewerkers die naast een groeimindset en culturele fit iets bijbrengen dat we vandaag niet zien, zijn meer dan welkom.”