De eerste 100 van Pascal Van Loo: Als alles samenkomt

1 mei 2019
Tekst
Patrick Verhoest
De eerste 100 van Pascal Van Loo: Als alles samenkomt

Ondernemer Pascal Van Loo werd directeur personeel & organisatie bij Syntra Vlaanderen, het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming. Hij kwam er terecht in een organisatie die door een enorme verandering ging. Maar voor hem vielen alle puzzelstukken samen.

Pascal van Loo wou het wat rustiger aanpakken om eindelijk zijn boek over organisatieverandering af te werken, maar toen kwam een uitdagend aanbod. “Syntra Vlaanderen moest van een actorrol naar een regierol en ging daarvoor door een reusachtige ontwikkeling. De opdracht trok me meteen aan. Als ondernemer werkte ik de voorbije jaren in de overheidssector als changemanager. Het domein - duaal leren als een deel van levenslang leren – sprak me aan. Mijn liefde gaat uit naar personeel en organisatie. Ik voel me hier uitermate goed in mijn vel. Zowel strategie, cultuur als structuur komen aan bod. Ik heb meteen de term HR vervangen door personeel & organisatie. De twee samenbrengen is mijn essentiële opdracht.”

Omwenteling
De situatie was nochtans niet simpel voor Van Loo. Hij is liefst de dertiende die sinds 1991 op de HR-stoel plaats neemt. Er was een strategische omwenteling gebeurd en het directieteam was vervangen door een transitieteam van jonge leiders, weet de directeur: “Het ging allemaal heel snel. De nieuwe leiding moest aanvaard worden. We gingen snel van een dossierbeherende organisatie naar een innovatieve. De kernopdracht werd het op de kaart zetten van duaal leren en de nieuwe vormen van ondernemersvorming. Om de nieuwe missie door te vertalen naar de organisatie, was een nieuwe structuur nodig. Die werd behoorlijk snel en drastisch geïmplementeerd. Dat leidde op cultuurvlak tot een kloof tussen een visionaire en innovatie directie en een aantal medewerkers die nog zoeken naar hun plaats in het nieuwe verhaal. Die kloof overbruggen is een deel van mijn opdracht.”

Cultuur
Pascal Van Loo stapte in de organisatie op het ogenblik dat de structuur er was en er sterk op ontwikkeling en cultuur gewerkt moest worden. De uitdaging is de medewerkers mee te krijgen in het nieuwe verhaal. “De meeste overheidsorganisaties worstelen daar mee. Niet iedereen wil bewegen, maar voor wie wil zijn er mogelijkheden. Ik merkte recent al heel fiere medewerkers, die hun nieuwe uitdaging hebben gevonden. De opdracht is nieuw. Sommige taken verdwijnen door digitalisering en dat leidt tot onzekerheid bij collega’s. Die onduidelijkheid duurt soms lang en dat knaagt. Maar we zijn aan de nieuwe oefening bezig. We starten van nul en gaan na waar de medewerkers met hun talenten het beste naartoe kunnen. We helpen waar we kunnen en voeren een beleid van ontwikkeling, coaching, teambegeleiding en opleiding op alle niveaus. We zijn innovatief en onze visie rond duaal leren houdt meteen in dat we zelf ook leren en werken integreren. We implementeren een beleid dat met dit gedachtengoed congruent is.”

Ondernemer
Van Loo wil dat medewerkers binnen Syntra Vlaanderen zelf als ondernemers denken. Hij voelt zich nog altijd ondernemer en blijft dat, al werkt hij nu als statutair ambtenaar. Om die ondernemende geest trouw te blijven, bewandelt hij ook zelf een duaal pad, dat van ambtenaar en zelfstandige tegelijk om voor kruisbestuiving, permanent leren en ontwikkelen te zorgen. En hij ziet collega’s die voldoende nauw met ondernemers samenwerken en zich zelf zo gedragen: “Het is een zware mentale switch voor velen, maar ik zie ook opkomende fierheid. Zelf ben ik hier enorm graag. Het is een relatief klein agentschap. Daardoor kan je zoals een bedrijfsleider met alles bezig zijn. Zowel vacatures, welzijn, opleiding, loopbaanoriëntering als herintegratie komen op mijn pad. Samen met de nodige autonomie maakt deze variatie de job zo fijn. Op HR is de tijd van de vakjes voorbij. Naast mijn twee directe medewerkers wordt P&O ook uitgedragen door de leidinggevenden, die stilaan taken zoals exitgesprekken van ons overnemen. Ook de vijf vertrouwenspersonen en de tien facilitatoren nemen HR-rollen op zich, net als de veerkrachtcoach.”

Doel
Pascal Van Loo wil nu eerst samen met de medewerkers van het Agentschap de bladzijde van turbulentie omslaan. “Ik hoop dat mensen zien dat de nieuwe strategie een toekomstperspectief biedt. Ze kunnen er in meestappen als beweeglijke en ontwikkelde collega’s bij wie leren en dus ook fouten maken een deel is van het nieuwe positivisme. Dat is een uitdaging, maar we moeten de bladzijde omdraaien. Je gal spuwen kan, zolang je meedenkt aan oplossingen. Ik wens te evolueren naar een organisatie waar het ziekteverzuim lager is. Binnen het jaar hoop ik vrolijke medewerkers te zien, bij wie elke vergadering eindigt met de vraag wat we geleerd hebben. En waar iedereen fier is op de stappen die we zetten.”