Privacyverklaring

De nieuwe job van Wesley Moreels: “Gepassioneerd door de complexiteit van de mens”

25 september 2023
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Wesley Moreels

Wesley Moreels zette achter de schermen de hr-afdeling van ACEG mee op poten. Maar in zijn nieuwe job is hij nu officieel de hr-director van de ACEG & SPOC-groep, een entiteit met vijfhonderd medewerkers.

Een professionele connectie van Wesley Moreels, Gino Lescrauwaet, startte een tiental jaren geleden met ACEG een bedrijfje op in de wereld van inspecties, keuring en technische controles. Wesley Moreels was toen voltijds aan de slag bij Realdolmen als manager hr-businesspartners & L&D.

Hij hielp de oprichter op freelancebasis bij het opstartende hr-departement en stond hen bij met algemeen managementadvies. Ondertussen groeide ACEG razendsnel en kwamen er enkele zusterbedrijven bij. De hulp op de achtergrond verbreedde tot coaching en begeleiding bij het leiderschap.

Aanbod

De resultaten en de ad-hocsamenwerking vielen dermate mee, dat Wesley aangezocht werd om vast in dienst te komen bij de groep in de job van hr-director. “Ik kreeg het aanbod voor de job omdat de bedrijven professioneel en structureel georganiseerd werden en de hr-aanpak moest volgen. We moeten futureproof blijven en essentiële hr-processen implementeren. Het oorspronkelijk Vlaams bedrijf wordt Belgisch, omdat we nu ook starten in Wallonië. We werven twintig tot dertig collega’s aan per maand. De hr-ploeg bestaat al uit acht mensen.”

Hr is ondertussen al georganiseerd met de focus op rekrutering, loonbeheer, preventie & welzijn en de algemene hr-administratie. “De focus ligt op medewerkerstevredenheid, waarbij we als hr het voorrecht hebben om hier mee in te monitoren en zowel operationeel als strategisch te sturen.”

Snelle groei

De ACEG & SPOC-entiteiten zijn een snelle groeier in een iets traditionelere sector, waar bedrijven werken met inspecteurs die op de baan gaan en keurings- of inspectieverslagen afleveren. Volgens de nieuwe hr-director onderscheidt zijn nieuwe werkgever zich in de markt vooral door het digitale luik. “We stellen al zestien IT’ers tewerk omdat we volledig geautomatiseerd werken. De aanvraag van een keuring of een inspectie verloopt automatisch via ons SPOQ-platform. Daarna leveren onze inspecteurs ook digitaal – en dus snel – hun rapporten af.”

Pragmatisch hr

“Op het vlak van hr-beleid focussen we op medewerkerstevredenheid. Dat doen we via een pragmatische aanpak van onze medewerkers. Er wordt hard gewerkt, maar we benadrukken de connectie. Het is een snel evoluerende en agile omgeving om in te werken.”

Om de drie maand houdt hr lokale provincievergaderingen, waarbij het management zelf naar de medewerkers gaat om te luisteren en om hen mee te delen wat er leeft binnen de organisatie. “We gebruiken deze momenten om de veranderde processen waar nodig toe te lichten. Telkens met een hapje en tapje, en een leuk event nadien, zoals bijvoorbeeld een padeltornooi. We hebben binnen onze organisatie zelfs een rol van feestburgemeester. Dit bevestigt de focus op medewerkerstevredenheid.”

Loopbaan

Wesley Moreels is gepassioneerd door de complexiteit van medewerkers. Hoe je die complexiteit koppelt aan het behalen van businessresultaten, is wat hem richting hr dreef. “Ik ben geen klassieke, zuiver hr-geschoolde psycholoog. Ik meen dat je de business goed moet begrijpen. Je moet er de nodige hr-structuren aan koppelen. Ik wist al van jongs af aan dat ik alleen resultaten kon helpen behalen als ik de juiste zich goed voelende mensen op de juiste plaats kon zetten. En als je leert uit wat foutloopt. Dat heeft me altijd getriggerd.”

Basisprincipes

In die job wil Wesley Moreels resultaten halen via doortastende gesprekken, door te luisteren en door het implementeren van de gepaste basisprocessen, die alles moeten vergemakkelijken. Daar ligt zijn meerwaarde. Focus op changemanagement en “seek to understand’ zijn basisprincipes in zijn managementstijl.

Bij het hr-departement beweegt heel wat, zo merkt hij in zijn nieuwe job als hr-directeur. Vaak is het de afdeling die heel wat moet opkuisen.

Evenwicht

“Het evenwicht van mezelf en mijn medewerkers bewaren, doe ik door veel te relativeren, transparant te zijn en humor te gebruiken. Buiten het werk sport ik: lopen en padel staan op kop. Ik geniet veel van het opzoeken van de natuur en de stilte. Dat lukt het best in onze chalet in Zeeland. Het geeft me nieuwe energie om erin te vliegen op het werk, hoewel ook het werk me veel energie oplevert. Verder dwing ik de nodige flexibiliteit af. Dat betekent dat ik wil sporten en mijn kinderen van school halen als ik daar zin in heb. Wat dat me oplevert, geef ik terug door in het weekend en ’s avonds te werken indien nodig. Zo houd ik mijn balans tussen mijn job en privé perfect in evenwicht. De twee mogen voor mij gerust dooreen lopen.”