Privacyverklaring

“De uitzendsector was weer eens kop van jut”

9 november 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
R

In een recent nieuwsitem van VRT NWS stelde Johan Staes van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo) dat uitzendkantoren en freelanceplatformen “medewerkers die in dienst zijn van woonzorgcentra daar weglokken, om ze daarna als interim of zelfstandige tegen veel hogere tarieven weer aan te bieden.” Rika Coppens van uitzendbedrijf House of HR reageerde scherp.

Het VRT-bericht gaf in dezelfde adem ook mee dat het tekort aan werkkrachten in de zorgsector de uitzendsector en freelanceplatformen ‘veel geld oplevert’ en zelfs dat ze ‘slapend rijk worden’. Voor Rika Coppens is dat het zoveelste misverstand over de sector. Een ervan is de verwarring van uitzendwerk met detachering of met freelancing. “Zelfs met illegale onderaanneming.”

De echte oorzaak: een falend personeelsbeleid

De bewuste VRT-reportage over de zorgsector gaat voorbij aan de kern, zo argumenteert Rika Coppens. “Door een falend eigen personeelsbeleid verlaten meer en meer mensen de zorginstellingen. Er is te weinig flexibiliteit in het aanbod. Gemiddeld werken verpleegkundigen in België 25 uur per week. De meesten geven aan meer te willen werken, als ze dat maar flexibel kunnen doen. Dat zien we ook bij mensen die al actief zijn in uitzend, of als freelancer in de sector. Deze mensen werken inderdaad meer uren, maar vooral omdat ze zelf kunnen kiezen wanneer ze dat doen. Velen van hen geven ook aan in talrijke enquêtes, ook in onze buurlanden, dat ze de zorgsector zouden verlaten, mochten ze niet langer flexibel kunnen werken.”

Duurder?

De reportage had het ook over uitzendkrachten die worden weggelokt en daarna veel duurder worden aangeboden in de sector. Rika Coppens betwijfelt of dan alles in rekening wordt genomen. “Worden de kosten van het absenteïsme - in veel zorgbedrijven ruim tien procent - meegenomen bij het berekenen van de totale kost? En alle toeslagen? RSZ-bijdrages? Of laten ze die voor het gemak weg? Indien ziekenhuizen een gemiddelde bezettingsgraad van 90 procent hebben, is het dan een goed beleid om voortdurend voor 100% bemand te zijn? Uitzend zorgt voor de flexibele schil die nodig is om pieken en dalen op te vangen. Op die manier mensen inzetten, is goed huisvaderschap en efficiënt beheer van middelen.” Wat zou het noodgedwongen sluiten van een afdeling kosten, omdat er niet tijdig mensen gevonden worden ter vervanging en als dure scanners of operatiekwartier ongebruikt blijven?

Strikt kader

“De uitzendsector werkt in een zeer strikt kader. We krijgen wellicht het grootste aantal RSZ-inspecties. Dat er af en toe bedrijven zijn die het minder nauw nemen met de regels, wil ik best geloven. Het is dan aan de sector en aan sectorfederatie Federgon om die tot de orde te roepen. De sector heeft trouwens ook zelf een ombudsdienst en gedragscodes om ervoor te zorgen dat zowel bedrijven als kandidaten correct behandeld worden.”

Rika Coppens wijst er ook op dat de sector meehelpt om de schaarste op de arbeidsmarkt op te lossen, de activiteitsgraad te verhogen en mensen de kans geeft om langer aan de slag te blijven door ze de flexibiliteit te bieden die ze daarvoor nodig hebben. “We willen uitzendkrachten blijven opleiden om hun afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden.”

“Zonder flexibele laag zullen het bedrijfsleven en de zorgsector niet werken. We zouden beter samen nadenken over hoe we de 80 procent activiteitsgraad kunnen bereiken in België om onze gezondheidszorg te kunnen betalen.”

Personeelstekort woonzorgcentra