Diageo: meer zwangerschaps- en ouderschapsverlof voor inclusief personeelsbestand

28 mei 2019
Diageo: meer zwangerschaps- en ouderschapsverlof voor inclusief personeelsbestand

Diageo maakt werk van een inclusief HR-beleid inzake gezinsverlof. Voortaan krijgen vrouwelijke werknemers in de Benelux minimaal 26 weken volledig betaald zwangerschapsverlof. Mannen genieten 26 weken vaderschapsverlof.

Diageo wil een volledig inclusief en divers personeelsbestand. Daar hoort ook bij een wereldwijde minimumnorm van vier weken vaderschapsverlof, met behoud van volledig loon. Diageo wil werknemers helpen genieten van "pril gezinsgeluk" én hen de kans geven "succesvol te blijven".

Mannen en vrouwen

Ook wil het bedrijf dat zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers voldoende tijd kunnen spenderen met hun gezin, ongeacht waar ze wonen en werken. An Martel, commercieel directeur Diageo Benelux: "Bedrijven spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van de toekomstige samenleving. Wereldwijde bedrijven zoals Diageo moeten forse stappen zetten op het gebied van beleid en werkomgeving, om ervoor te zorgen dat de vooruitgang die mensen verdienen, daadwerkelijk geboekt wordt."

Wereldwijd

De uitrol kadert in een wereldwijde strategie. Net zoals in de meeste landen, zal het nieuwe beleid in de Benelux in voege treden aan het begin van het nieuwe boekjaar van Diageo (vanaf 1 juli 2019). De overige landen voeren de uitrol in de loop van het jaar door. De details van elk landenspecifiek beleid, de toepassing ervan op dochterondernemingen die niet volledig in eigendom zijn, en de timing van de uitrol zullen te zijner tijd worden gedeeld en zijn onderworpen aan lokale wettelijke, bestuurs- en reglementaire vereisten.

Diageo's inzet voor het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving is erkend door de Bloomberg Gender Equality Index in 2019. In 2018 riep Thomson Reuters Diageo uit tot de 4e meest inclusieve en diverse onderneming ter wereld. 40 procent van Diageo's Executive Committee en 44 procent van Diageo's Raad van Bestuur zijn vrouwen. In de Benelux staat An Martel als commercieel directeur aan het hoofd van het bedrijf.