Privacyverklaring

Doorbraak elektrische bedrijfswagen wellicht voor 2023

7 september 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
beeld securex

Het aandeel werknemers met contract van onbepaalde duur die over een bedrijfswagen beschikken steeg met steeg tussen begin 2019 en midden 2022 ruim 10% in Vlaanderen en Wallonië. In Brussel echter daalde dat aantal met 10,5%. Het aandeel elektrische wagens steeg met 2,5%.

Dit onderzocht partner in tewerkstelling en ondernemerschap Securex. De federale regering stimuleert fiscaal een transitie naar elektrische wagens. Vanaf 2026 zullen enkel nog de broeikasvrije bedrijfswagens volledig fiscaal aftrekbaar zijn voor bedrijven.

Kloof tussen Vlaanderen en Brussel wordt groter

Op nationaal vlak steeg het aandeel werknemers met een bedrijfswagen met 7% in de afgelopen drie jaar, naar 25%.

De regio’s Vlaanderen, Brussel en Wallonië vertonen verschillende tendensen. Het aandeel werknemers met een bedrijfswagen in deze periode

  • steeg in Vlaanderen met met 10,7% naar een niveau van 27,3%.
  • steeg in Wallonië met 10,9%, naar 20,4%.
  • daalde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 10,5%, tot een niveau van 22,4%.

Begin 2019 lag het aandeel werknemers met een bedrijfswagen in Vlaanderen (24,6%) en Brussel (25%) nog gelijk. Sinds het derde kwartaal van 2019 ligt dit aandeel evenwel hoger in Vlaanderen dan in Brussel. Dat verschil blijft sindsdien toenemen, tot 27,3% in Vlaanderen tegenover 22,4% in Brussel midden dit jaar. In Wallonië, tot slot, bleef het aandeel werknemers met bedrijfswagen in de voorbije drie jaar consequent op een lager niveau, met weliswaar een toename van 10,9% tussen begin 2019 (18,4%) en midden 2022 (20,4%).

Heidi Verlinden, Research Project Manager bij Securex, concludeert dat de bedrijfswagen in Vlaanderen en Wallonië een grote troef blijft om werknemers te vinden en te binden bij aanwervingen en loopbaangesprekken. “Gezien de schaarste van specifieke profielen wordt de geografische zoekradius naar kandidaten ook steeds groter, waarbij een bedrijfswagen hen zou kunnen overtuigen om toch een langer woon-werktraject af te leggen. De daling van bedrijfswagens in Brussel is onder meer het gevolg van de sterkere opkomst van alternatieve vervoersmiddelen en deelmobiliteit. Voorts zijn er natuurlijk ook ontmoedigende factoren, zoals dichtslibbende verkeersaders en autowerende circulatieplannen.”

Brussel is elektrisch koploper

Securex onderzocht ook de mate van vergroening van het bedrijfswagenpark in België. Begin 2019 had nog 97,9% van de bedrijfswagens in België een klassieke verbrandingsmotor, midden 2022 daalde dit cijfer met 9% tot 89,1%. Vlaanderen kende in diezelfde periode een vergelijkbare daling, maar in Brussel was die sterker, waar midden dit jaar nog 85,7% van de bedrijfswagens van het type klassieke verbrandingsmotor was. In Wallonië ging het midden 2022 nog om 91% van de bedrijfswagens (-7,6%).

Begin 2019 was het aandeel elektrische wagens binnen het Belgische bedrijfswagenpark nog 0,14%. Dit klom tot 2,5% halfweg dit jaar. Regionaal spant Brussel ook hier de kroon met 3,8%, terwijl bedrijven in Vlaanderen en Wallonië merkelijk minder elektrische bedrijfswagens tellen (respectievelijk 2,5% en 1,6%).

Uiteindelijk blijft het aandeel elektrische bedrijfswagens beperkt en zijn er nog steeds veel meer hybride bedrijfswagens in gebruik. Die laatste categorie steeg tussen 2019 en 2022 van 2% naar 8,4%.

bron securex

De sterkere vergroening in Brussel heeft volgens Heidi Verlinden wellicht te maken met

  • de aanwezigheid van meer internationale bedrijven die sneller anticiperen op de nakende veranderingen,
  • de kleinere afstanden en
  • de aanwezigheid van meer laadpalen.

Volgens Heidi Verlinden kan 2023 kan het jaar van de grote doorbraak worden voor elektrische bedrijfswagens, dankzij de fiscale stimulering van laadpalen en het gradueel wegvallen van belastingaftrek voor bedrijfswagens met klassieke verbrandingsmotor.

Profiel van de werknemer met bedrijfswagen

Het onderzoek van Securex schetst ook het profiel van de werknemer die het vaakst een bedrijfswagen in gebruik heeft. Zo hebben bedienden (37,8%) veel vaker een bedrijfswagen dan arbeiders (3,5%). In het paritair comité 200, met meer dan 400.000 bedienden het grootste van het land, loopt dit zelfs op tot 55,2%. Van de bedienden die niet onder het paritair comité 200 vallen, heeft één op de vier (25,2%) een bedrijfswagen in gebruik.

Met 29,9% is het aandeel werknemers met een bedrijfswagen het grootst in kmo’s van 50 tot 99 werknemers. In grotere ondernemingen met minstens 100 werknemers heeft 28,2% van die werknemers een bedrijfswagen in gebruik; in deze met minder dan 50 werknemers bedraagt het aandeel 21,4%.

Maar: kleine bedrijven scoren wel het best op vlak van vergroening van hun bedrijfswagenpark. Van de bedrijfswagens in kleine ondernemingen van minder dan 50 werknemers zijn 10,5% hybride en 2,7% elektrische wagens. In kmo’s met 50 tot 99 werknemers zijn 8,4% van de bedrijfswagens hybride en 2% elektrische wagens. De grotere bedrijven met minstens 100 werknemers staan voor de grootste uitdaging: zij tellen 6,3% hybride en 2,5% elektrische bedrijfswagens.

Joëlle Boutefeu, Senior HR consultant bij Securex, raadt bedrijven aan zich voor te bereiden op de elektrificatie. Bedrijven moeten een alternatief voorzien voor de tankkaart, budgetten herzien en werknemers informeren over laadpalen thuis en overgangsregelingen.

Ook dienen leaseperiodes van huidige bedrijfswagens eerst af te lopen, blijven de levertijden van nieuwe bedrijfswagens steeds langer worden en moeten er ook voldoende laadpalen op de werklocatie geïnstalleerd zijn. “Overweeg bijvoorbeeld publiek toegankelijke laadpalen, zeker nu die in 2022 nog voor 200 procent fiscaal aftrekbaar zijn. Daarna nemen die fiscale voordelen af.” ​