Privacyverklaring

Een kleine meerderheid is tevreden over het leiderschap

20 september 2023
Tekst
Foto door fauxels - pexels

Een (kleine) meerderheid (55 procent) van de Belgen is tevreden met de leidinggevende. Nederlanders zijn meer tevreden, Fransen minder over het leiderschap van hun baas. Opvallend: de tevredenheid met de leidinggevende is hoger bij wie mag thuiswerken. Ze is het hoogst bij wie twee tot vier dagen van thuis mag werken.

Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van SD Worx bij 16.011 werknemers in 10 Europese landen, waaronder 1.000 werkende Belgen.

Nederlanders tevredener over leiderschap dan Belgen

Met 55% tevreden Belgen scoren we in lijn met het Europese gemiddelde (53%) en bv. werknemers in de UK (55%). In een aantal landen is de tevredenheid hoger, zoals in Nederland, Ierland, Finland (63%), Noorwegen (62%), Zweden en Zwitserland (60%), maar ook Denemarken (59%). In Italië (42%), Frankrijk (43%) en Duitsland (50%) zijn er minder werknemers tevreden met de leidinggevende.

Tevredenheid over leiderschap per land (SD Worx)

Telewerkers tevredener over leiderschap

Als we de cijfers van België onder de loep nemen, dan neemt de tevredenheid toe voor wie minimum een dag in de week mag thuiswerken. Meer zelfs, de tevredenheid over de leidinggevende is het hoogst bij wie twee tot vier dagen van thuis mag werken. Maar liefst zeven op de tien werknemers die twee tot vier dagen van thuis werkt, zegt tevreden te zijn over zijn manager. Bij wie meer dan vier dagen per week van thuis werkt, valt de tevredenheidsscore terug.

Katleen Jacobs, businessunit manager legal consultancy van SD Worx, weet hoe dat komt. Vertrouwen ervaren van het leiderschap, evenals flexibiliteit en autonomie in de job, bepaalt mee hoe tevreden je bent op het werk. “Het is niet alleen een individuele kwestie: goede afspraken helpen daarbij en als bedrijf kan je een charter of beleid opstellen met een duidelijk kader. Wie vijf dagen van thuis werkt, bijvoorbeeld door de afstand, ervaart mogelijk minder tevredenheid, minder verbinding met collega’s of leidinggevende. Deze resultaten duiden ook op de rol van het leiderschap en de momenten samen op de werkvloer.”

Een op de drie Belgen werkt in 2023 minimum één dag van thuis uit

In vergelijking met andere Europese landen kent België meer thuiswerk en minder extremen. Er zijn minder mensen die nooit van thuis uit werken (64% tegenover 69%) en ook minder mensen die meer dan vier dagen per week van thuis uit werken (3% in plaats van 6%).

In vergelijking met vorig jaar zijn er meer mensen die één of twee dagen per week thuiswerken en minder mensen die dat vijf dagen per week doen.

Katleen Jacobs van SD Worx: “Het blijft zoeken naar een ideaal evenwicht, wat zal verschillen per bedrijf en individu. De leidinggevende is een centrale spilfiguur, die de medewerker begeleidt on the job, maar ook vrijheid en autonomie gunt. Het is daarbij belangrijk dat ook de leidinggevende voldoende ondersteuning krijgt: minstens vier op de tien Belgen gelooft dat een opleiding leiderschapstraining daarbij kan helpen.”