Een op de vier bereid om deel loon te krijgen in cryptogeld

21 oktober 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Thought Catalog - pexels

Bijna een werknemer op de vier zou bereid zijn om een gedeelte van het loon in cryptogeld uitbetaald te krijgen. Binnen die groep hebben vooral mannen en werknemers jonger dan 35 interesse in deze mogelijkheid. Maar mag een werkgever wel een loon (deels) in cryptogeld uitbetalen?

Een en ander blijkt uit een bevraging door Partena Professional. Het zou gaan om loon in de vorm van cryptogeld. Dat zijn digitale munten die gebaseerd zijn op een blockchain, een systeem voor de opslag en transmissie van gegevens in datablokken, waarbij die blokken niet gewijzigd kunnen worden.

Loondiversificatie?

Onze loonpakketten zijn de voorbije jaren aanzienlijk geëvolueerd met de introductie van diverse voordelen. Kan het een idee zijn om een deel van het loon van werknemers in cryptogeld uit te betalen? Uit een recente studie van iVox in opdracht van Partena Professional blijkt nu dat 22% van de bevraagde werknemers openstaan voor het idee om een deel van hun loon in cryptogeld te ontvangen. Binnen die groep zijn vooral mannen (30% van het totaal aantal ondervraagde mannen) bereid om gedeeltelijk in cryptogeld uitbetaald te worden. In de categorie werknemers jonger dan 35 jaar is 35,9% dit idee genegen. Deze leeftijdscategorie staat het positiefst tegenover een verloning in cryptogeld.

Waarom niet/wel?

Geïnteresseerde werknemers zouden het wél doen

  • om te beleggen op lange termijn (51% onder hen);
  • om te sparen (48%).

Werknemers die niet in cryptogeld uitbetaald willen worden (78% van de respondentengroep), hebben geen vertrouwen in dit type munten. 27% van de respondentengroep vreest voor schommelende wisselkoersen. Bijna één bevraagde werknemer op de vijf zegt niet te weten waar hij of zij met cryptogeld zou kunnen betalen en ziet er dus het nut niet van in.

Kan het binnen het Belgische wetgevende kader?

Neen. In België moet het loon uitbetaald worden in een wettig betaalmiddel en dat zijn cryptomunten (nog) niet in België. “Alleen de nationale munt, de euro dus, is een wettig betaalmiddel. Om de betaling van een vergoeding in de vorm van cryptogeld toe te staan, moet dat eerst erkend worden als wettig betaalmiddel, wat een eerste stap zou zijn”, aldus Catherine Mairy, legal expert bij Partena Professional.

De werkgever mag ook een bonus niet uitkeren in de vorm van cryptogeld. Een bonus moet in principe beschouwd worden als een beloning voor werk en dus als verloning. “Er kan geen enkel voordeel uitbetaald worden in cryptogeld, zelfs niet als er een akkoord is tussen de werkgever en de werknemer”, voegt Catherine Mairy eraan toe.

Ook niet als de werknemer daar zelf om vraagt

Bovendien zouden werknemers die een bedrag in cryptogeld uitbetaald krijgen, dit tegenover hun werkgever kunnen betwisten.

In het omgekeerde geval, als de werknemer de betaling van een verloning in cryptogeld eist, zal een akkoord tussen beide partijen niet volstaan, omdat de bestaande Belgische wetgeving de betaling in die vorm niet toelaat. “Zelfs in de veronderstelling dat cryptomunten een wettig betaalmiddel zouden worden, zou er een akkoord nodig zijn tussen de werkgever en de werknemer over de gebruikte munt”, stelt Catherine Mairy.

Bovendien kan de uitbetaling van lonen in cryptogeld niet langs de bestaande kanalen zoals de klassieke bankoverschrijving. “Door de extreem volatiele aard van cryptomunten stelt zich de vraag hoe het bedrag bepaald kan worden waarop de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing berekend worden”, besluit Catherine Mairy.

En in het buitenland?

Toch blijken een aantal van onze buurlanden zoals Nederland bepaalde cryptomunten stilaan toe te staan als betaalmiddel voor verloning. In Japan, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten is dit zelfs al toegestaan en is deze praktijk al meer verspreid. Zou dat Europa en België over de streep kunnen trekken?