Privacyverklaring

Federgon: “We kijken uit naar het resultaat van ons constructief overleg met de zorgkoepel”

21 november 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Federgon

Zorgnet Icuro toonde zich bezorgd over een trend waarbij zorgprofielen ‘steeds meer’ uit vast dienstverband gaan en opnieuw aan de slag via uitzendarbeid of projectsourcing. Ann Cattelain van Federgon ziet die trend niet en wijst erop dat ze uitkijkt naar het resultaat van constructieve dialoog overleg met de volledige zorgkoepel.

Zorgnet Icuro meent een trend te zien waarbij zorgprofielen worden aangetrokken door betere lonen en gunstiger arbeidsvoorwaarden als uitzendkracht en als projectverpleegkundige. Federgon, de federatie van de private arbeidsmarktbemiddelaars en hr-dienstverleners, gaf er aanvankelijk de voorkeur aan om niet te reageren omdat er momenteel een gezamenlijk overleg aan de gang is met de zorgkoepen, waartoe ook Icuro behoort.

Ann Cattelain, ceo van Federgon: “We werken aan een gezamenlijk protocol. De besprekingen verlopen constructief en zijn in een finale fase. Dat protocol zal overigens breder gaan dan aanwerving, omdat we er van overtuigd zijn dat de zorg, naast hulp bij rekrutering, ook baat kan hebben bij ondersteuning op uiteenlopende hr-domeinen, zoals retentie, welzijn of vorming.” Cattelain geeft het voorbeeld van formules om zorgkundigen op te leiden op één jaar, waarbij werk en opleiding gecombineerd worden. Zo zou de vijver aan kandidaten groter worden.

Ann Cattelain bedenkt ook dat uitzendarbeid en projectwerk niet dooreen mogen worden gehaald. “In uitzendarbeid worden de lonen van de klant betaald. Dat is een heilig principe. Bij project source gaat het om een volledige dienstverlening. De project sourcingverleners leiden werknemers op en coachen die. De dienstverlening hier verschilt sterk van uitzendarbeid. Ze komt overigens ook ter sprake in onze besprekingen.”

Ann Cattelain van Federgon gelooft overigens niet dat massaal mensen zouden uitstromen uit de zorg, om vervolgens weer aan de slag te gaan vanuit projectsourcing. “Neen, cijfers daarover hebben we niet, maar dat is wel wat we horen van experten op het terrein. We kijken uit naar het resultaat van ons overleg met de zorgkoepel, want we denken wel degelijk als sector een toegevoegde waarde te hebben voor de zorg.”