Privacyverklaring

Fietsleasing wint aan interesse, maar complexiteit remt af

13 september 2023
Tekst
Jo Cobbaut

Werkgevers in België hebben de intentie om fietsgebruik bij hun werknemers aan te moedigen. Fietsleasing is hierbij duidelijk in trek: 19,7% van de Belgische werkgevers biedt deze mogelijkheid al aan al hun werknemers. Bovendien heeft een kwart (24,9%) van de werkgevers die geen fietsleasing aanbieden, de intentie om dit in de toekomst wél te doen.

Hr-dienstverlener Securex bevroeg 624 werkgevers in het kader van de Week van de Mobiliteit. De recentste enquête over het woon-werkverkeer van de FOD Mobiliteit en Vervoer gaf al aan dat 14,1% van de werknemers zich met de fiets naar het werk verplaatst. De helft van de werkgevers vindt het belangrijk dat hun werknemers met de fiets naar het werk komen. Hun redenen? 60,7 % noemt gezondheid als belangrijkste reden

Fietsvriendelijke maatregelen

71% van de werkgevers nam al minstens één initiatief, zoals het verplicht toekennen van door hun werknemers aangevraagde fietsvergoedingen, maar ook het voorzien van fietsenstalling, het installeren van laadpunten voor e-bikes en het bieden van de mogelijkheid tot fietsleasing. 53,3% van de bevraagde werkgevers overweegt vervolgens om een eerste of bijkomende fietsvriendelijke initiatieven te nemen.

Annelies Develtere, manager departement Duurzame Mobiliteit van het Vias institute, benadrukt het belang van fietsen in het woon-werkverkeer: “Veel korte woon-werkverplaatsingen van minder dan 10 kilometer worden nu met de auto gemaakt. Door 20% van deze ritten met de fiets te maken, vermijden we tot 55 vroegtijdige overlijdens per jaar in ons land. Deze modal shift biedt aanzienlijke voordelen, voornamelijk dankzij de positieve impact op de gezondheid door de fysieke buitenactiviteit van het fietsen. Wel is het essentieel om de overstap goed te begeleiden met extra bewustwording en training, rekening houdend met de verkeersveiligheid van de werknemers.”

Fietsleasing als populaire stimulans

Om fietsgebruik te stimuleren kijken werkgevers met name naar fietsleasing. Hierbij zorgt de werkgever voor een fiets voor een langere periode, meestal 36 maanden. Gedurende deze periode betaalt de werknemer dan een beperkt bedrag en aan het eind van de leasingperiode krijgt hij de mogelijkheid om de fiets voor een voordelig restbedrag aan te kopen.

Op dit moment biedt één op vijf (19,7%) van de werkgevers in België de mogelijkheid tot fietsleasing aan al hun werknemers. Bovendien overweegt een vierde (24,9%) van de werkgevers die dit momenteel niet doen, om dit in de toekomst in te voeren.

“Een duidelijk signaal van de werkgevers,” vindt Heidi Verlinden, Research Project Manager bij Securex. “Fietsleasing is voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar en kan de aantrekkelijkheid van een bedrijf versterken in tijden van de talentschaarste. Voor de werknemer is fietsleasing vrijgesteld van voordeel van alle aard en hij kan, bij regelmatige fietsverplaatsingen van en naar het werk, ook rekenen op een mooie fietsvergoeding. Bovendien is meer fietsgebruik goed voor de gezondheid en het milieu. Kortom: fietsleasing is een zeer aantrekkelijk principe voor alle partijen.”

Vlaamse werkgever zet het meest in op fietsleasing

Vooral in Vlaanderen lopen bedrijven warm voor fietsleasing: drie op tien (30,1%) Vlaamse werkgevers biedt nu de mogelijkheid van fietsleasing aan al hun werknemers, tegenover 14,8% in Brussel en slechts 4,7% in Wallonië. De intentie om fietsleasing in te voeren is evenwel overal een stuk hoger: 32,9% in Vlaanderen, 26,1% in Brussel en 14,9% in Wallonië. Algemeen neemt 84,9% van de Vlaamse werkgevers nu al minstens één initiatief om fietsgebruik voor woon-werkverkeer te stimuleren. Voor Brusselse werkgevers is dit 68,9% en voor Waalse 48,2%.

Hoge complexiteit wordt door de bevraagde werkgevers aangegeven als een belemmering om maatregelen te nemen die fietsgebruik stimuleren. 11,5% geeft aan dat de regelgeving te complex is. Het vraagt ook heel wat tijd om een degelijk fietsbeleid te implementeren, 24,4% geeft aan hier geen tijd voor te hebben. Tot slot wordt door de werkgever ook aangegeven dat de fietsroutes van en naar het werk vaak onveilig zijn, of dat de afstand te lang is. ​

Heidi Verlinden: “Brussel en Wallonië lopen achter op Vlaanderen. Terwijl in Vlaanderen bijna een vijfde van alle woon-werkverplaatsingen met de fiets wordt afgelegd, is dit in Brussel en Wallonië respectievelijk 9% en 2%.

Er is in alle regio’s wel duidelijk interesse om fietsleasing in te voeren, maar veel werkgevers vinden dit vaak zeer complex. Zo zijn er veel partijen en elementen die hierbij komen kijken: de leaser, het leasingsbedrijf, eventuele beheerplatformen en de niet te onderschatten juridische aspecten. Een vereenvoudiging van de opstart kan ervoor zorgen dat veel van de goede intenties wel degelijk omgezet worden in actie, en dat komt zowel werkgevers als werknemers ten goede.”

Over het mobiliteitsrapport van Vias