Privacyverklaring

Functieclassificatiemethode komt naar België

17 januari 2023
Tekst
Matthias Vanheerentals
Beeld
Anouk Van Gils (Attentia) en Annemarie Geysen (Styr) - foto Attentia

Hr- en welzijnsspecialist Attentia en het Nederlandse STYR hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten om de STYR functieclassificatiemethodiek op de Belgische markt te introduceren. Attentia belooft hr-professionals meer eenvoud, lagere kosten en een functiewaardering die zowel de functie als de mens achter de functie centraal stelt.

Hannelore Blondia, business lead HR Consulting bij Attentia, ziet hoe bestaande functieclassificatiemethoden op hun beperkingen botsen: “De implementatie en het onderhoud ervan zijn vaak ook een werk van lange adem. Traditioneel werd een functieclassificatie eerder als iets statisch bekeken, hoewel functies evolueren en mensen voortdurend in beweging zijn. Het is cruciaal als organisatie wendbaar te zijn en in te spelen op de uitdagingen van het moment. We zijn daarom op zoek gegaan naar een pragmatisch, flexibel en gebruiksvriendelijk model, dat garant staat voor hybride waarderen en belonen, zonder aan kwaliteit te verliezen.”

Driver’s seat

Het STYR-model™ is een concept dat Attentia nu ook aan Belgische bedrijven aanbiedt. “Met deze samenwerking zetten we onze klanten zelf in de ‘driver’s seat’ van hun hr-afdeling, zonder afhankelijkheid van een externe partij en ellenlange trajecten die veel geld kosten”, zegt Hannelore Blondia. “Het STYR-model gaat veel verder dan wat we vandaag in België gewoon zijn op het vlak van functiewaardering.”

Organisatiedesign

Het STYR-model vormt de basis voor een organisatiedesign waar mens en organisatie op elkaar worden afgestemd. “Waar traditionele functiewegingsmethodieken analytisch zijn opgebouwd en gericht zijn op het bekomen van een mathematische eindscore voor de functie, kijkt het STYR-model naar het werk (de stoel), maar daarnaast ook naar de talenten van de mens op de stoel”, zegt Hannelore Blondia. “Het benodigde probleemoplossend vermogen van de mens om het werk goed uit te voeren staat hierbij centraal. We noemen dit hybride waarderen. Daarenboven neemt STYR ook de medewerkers onder de loep, waardoor de kloof tussen wat de organisatie nodig heeft enerzijds en wat medewerkers willen en kunnen anderzijds in kaart gebracht wordt. Medewerkers worden op deze manier gewaardeerd volgens hun effectieve toegevoegde waarde.”

Basis

Het model vormt verder een basis voor andere hr-processen, zoals interne mobiliteit, verloning en talent management. “Bovendien biedt het een gemeenschappelijke taal, die gesproken wordt door hr, management en medewerkers, waardoor iedereen met dezelfde bril naar het werk én de mensen kijkt”, zegt Anouk Van Gils, manager Total Reward bij Attentia (foto). “Het STYR-model is gedigitaliseerd in een gebruiksvriendelijke onlinetool, waarmee organisaties snel en pragmatisch een functiematrix kunnen bouwen en onderhouden. Het gaat over waarderen van je mensen volgens talent, ervaring en niveau. Dit helpt enerzijds om je als organisatie te onderscheiden in de ‘war for talent’ en dus getalenteerde nieuwe medewerkers een correct aanbod te doen van bij de start, maar anderzijds helpt het zeker ook in de retentie van je ervaren medewerkers, voor wie die waardering minstens even belangrijk is.”