Privacyverklaring

Gelukkig maken maakt gelukkig, dus ...

27 september 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Mikhail Nilov - pexels

De laatste week van september staat traditioneel bekend als de “Week van het Werkgeluk". In dat verband lanceert NN Geluksdagen. De levensverzekeraar geeft eigen werknemers de kans twee werkdagen per jaar in te ruilen voor vrijwilligerswerk.

Het initiatief is geïnspireerd op een eeuwenoude wijsheid die ook wordt bevestigd door het Nationaal Geluksonderzoek. Universiteit Gent en levensverzekeraar NN lieten 1380 Belgen vragen wat hen juist gelukkig maakt.

De NN Geluksdagen

Het resultaat uit het Nationaal Geluksonderzoek inspireerde NN ​ als werkgever tot de introductie van ‘Geluksdagen’, twee werkdagen per jaar waarop NN’ers hun job volledig mogen inruilen voor vrijwilligerswerk. Denk maar aan het maken van een wandeling met een bejaarde die extra nood heeft aan sociaal contact, helpen bij het opknappen van de tuin in een verzorgingstehuis, of deelnemen aan een groepsactiviteit voor autistische kinderen. NN werkt samen met de organisatie Give a Day, een online platform dat vrijwilligersactiviteiten op een simpele manier groepeert.

“Met vrijwilligerswerk tijdens de werkuren kunnen ze zelf een concreet verschil maken. Daarnaast maken we als werkgever natuurlijk al langer werk van het welzijn van onze medewerkers. Dit kleine initiatief draagt niet alleen bij tot het geluk van anderen, maar maakt ook een wezenlijk verschil voor je eigen werkgeluk. Een dubbele reden om een Geluksdag op te nemen als NN-medewerker of als NN-team”, zegt Els Brusselmans, chief hr officer bij NN.

300 dagen vrijwilligerswerk per jaar

De NN’ers maken gebruik van die Geluksdagen. Momenteel staat de teller al op een halve dag vrijwilligerswerk per NN-werknemer. Met meer dan zeshonderd werknemers komt dat dus neer op ongeveer driehonderd dagen vrijwilligerswerk per jaar.

Maar NN wil dat het er nog meer worden. “Vooral tijdens de ‘Your Community Matters Week’ – een week waarin we extra vrijwilligersactiviteiten organiseren – beslissen medewerkers om van de Geluksdagen gebruik te maken. Tijdens de laatste editie heeft meer dan een op de drie medewerkers deelgenomen aan een van de vele activiteiten”, aldus Murielle Flament, community investment officer bij NN.

De NN- leerstoel

Een lang leven is maar waardevol als het ook een gelukkig leven is. Daarom leidt en inspireert NN als levensverzekeraar het debat rond een lang en gelukkig leven. ​

Sinds 2017 bouwt NN zijn expertise inzake geluk en werkgeluk via een NN-leerstoel aan de UGent. Professor dr. Lieven Annemans en zijn team onderzoeken wat de Belg gelukkig maakt. Sinds 2020 gaat NN een stapje verder. In een maatschappij waarin we met z’n allen langer leven, gaat NN na in welke mate de Belg en de maatschappij waarin we vandaag leven klaar zijn voor een langer én een gelukkig leven. NN kiest hierbij steeds voor een inclusieve aanpak waarbij experten, beleidsmakers en de Belg zelf betrokken worden. ​

NN wil verder gaan dan zijn concrete oplossingen voor pensioen, vermogen en gezinsinkomen. Naast financieel welzijn heeft NN ook oog voor mentaal en fysiek welzijn: de drie pijlers voor een lang en gelukkig leven.