Privacyverklaring

Hebt u al een kanaal voor klokkenluiders?

28 november 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
SD Worx

Tegen 17 december moeten ook alle kmo’s (van 50 tot 249 werknemers) een actief kanaal voor klokkenluiders hebben voor werknemers, net als juridische entiteiten met 250 werknemers of meer. Zeven op de tien kmo’s zijn in orde of plannen dat te zijn: 35 procent heeft al een oplossing en 35 procent heeft een oplossing gepland.

SD Worx herinnert eraan dat deze verplichting dwingend is na de publicatie van de Belgische wetgeving over klokkenluiders in het Staatsblad. Het gaat om een omzetting van de Europese richtlijn.

Omzetting in nationale wetgeving

Europa vroeg alle landen om tegen 17 december 2021 de Europese richtlijn inzake klokkenluider in nationale wetgeving om te zetten. De richtlijn eist dat organisaties een meldingsprocedure opzetten en bescherming bieden aan klokkenluiders voor inbreuken op de EU-wetgeving genoemd in de richtlijn. Denk aan inbreuken met betrekking tot overheidsopdrachten, financiële diensten, witwaspreventie, volksgezondheid, gegevensbescherming.

Wie heeft al een kanaal voor klokkenluiders Photographer: Created with Datawrapper

Anneleen Verstraeten, juridisch adviseur van SD Worx, waarschuwt dat het ontbreken van een intern meldkanaal voor klokkenluiders financiële gevolgen kan hebben en zelfs kan leiden tot strafrechtelijke sancties. “De wetgeving voorziet in een uitgebreide bescherming van klokkenluiders tegen allerlei vormen van represailles. Deze wetgeving zorgt voor het samengaan van open communicatie, sociaal overleg en slimme technologische oplossingen. Wij adviseren zowel grote als kleine organisaties om dit als een opportuniteit te zien. Via positieve communicatie kunnen mogelijke problemen snel aangekaart én opgelost worden. Meteen ook nuttig voor kleinere kmo's die hiertoe niet verplicht zijn.”

Juridische entiteiten met 50 tot 250 werknemers moeten snel actie ondernemen. Ze moeten

  • een intern meldingskanaal voorzien;
  • een procedure voor en opvolging van interne meldingen uitwerken;
  • een meldingsbeheerder aanstellen;
  • informatie ter beschikking stellen over de meldingskanalen;
  • een register bijhouden over de ontvangen meldingen;
  • bij dat alles de GDPR-reglementering respecteren.

Interne en externe meldkanalen

Bedrijven met meer dan 250 werknemers, net als alle bedrijven die actief zijn in de financiële sectoren (ongeacht hun aantal werknemers), moesten hiermee al in orde zijn sinds 15 februari.

De Belgische wet gaat een stapje verder dan de Europese regelgeving:

  • Bij kmo’s gaat het om een procedure van een niet-anonieme melding. Alleen voor entiteiten vanaf 250 werknemers moet ook een anonieme melding mogelijk zijn. Dit is niet verplicht voor kmo’s. Kmo’s mogen het wel voorzien. Op die manier zouden die werknemers misschien toch de voorkeur geven aan het interne meldkanaal, eerder dan meteen rechtstreeks bij de bevoegde overheid te melden. Dit is de zogenaamde externe melding die ook wordt voorzien. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de melding van mogelijke fiscale fraude die meteen bij de fiscus zelf terechtkomt.Het kanaal dient minstens voor werknemers. Dit wil zeggen dat het niet verplicht is om het interne meldkanaal open te stellen voor derden, zoals freelancers, leveranciers of klanten, maar het mag.
  • Werknemers in België kunnen ook fiscale en sociale fraude melden, naast inbreuken met betrekking tot overheidsopdrachten, financiële diensten, witwaspreventie, volksgezondheid en gegevensbescherming.

Continu kwaliteitsstreven bij Gosselin Group

De Gosselin Group voorziet al in een oplossing. De groep bundelt verschillende entiteiten gespecialiseerd in (internationale) verhuizingen en logistiek. Het bedrijf, dat ontstond in 1930 in Antwerpen, groeit snel. Het gebruikt een software-applicatie van SD Worx. Connie Reesink, quality manager van de Gosselin Group: “Onze Legal-afdeling legt de laatste hand aan een interne richtlijn, zodat iedereen in onze organisatie weet binnen welk kader de tool gebruikt kan worden. Onze hr-afdeling ontwikkelt een begeleidende interne opleiding. Ons communicatieplatform ‘Gosselinfo’zal de tool intern beschikbaar maken en extern via onze website. De tool is gelinkt aan een gedeelde mailbox met een neutrale naam en het team erachter zal alle meldingen behandelen. Anonieme meldingen zijn mogelijk.”

Laagdrempelig

De applicatie werkt met meervoudige verificatie, wat de informatieveiligheid vergroot. “Dit platform voor meldingen is vlot online toegankelijk voor al onze medewerkers. Dat kan niet alleen via de computer, maar ook via de mobiele telefoon. De oplossing is GDPR-compliant en laagdrempelig.”

Connie Reesinck: “Het past perfect binnen onze ethical conduct-policy, waarbij we nu al werken met een telefoonnummer voor meldingen. Voortaan kunnen meldingen volledig anoniem gebeuren, indien gewenst door medewerkers maar ook door subcontractors of eindklanten.”

Het bedrijf begon twintig jaar geleden al met een ethische code en werkt die regelmatig bij om te voldoen aan de hoogste industriële en overheidsnormen.