Privacyverklaring

Hr-data als basis voor proactieve beslissingen nog niet wijdverspreid

2 januari 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Burak The Weekenderc-cpexels

Eén Belgisch bedrijf op de twee analyseert vandaag hr-data. De meeste inzichten komen van verzuimcijfers, gewerkte tijd en personeelsgegevens. Hr-data proactief inzetten gebeurt nog niet op grote schaal. Wel zetten veel bedrijven het op de agenda.

Een en ander blijkt uit onderzoek door SD Worx. Ruim de helft van de Belgische bedrijven (52%) gelooft in de meerwaarde van het analyseren van hr-data. Het Belgische percentage valt net onder het Europese gemiddelde (56%). Nederlandse bedrijven spannen de kroon (67%), gevolgd door bedrijven uit Ierland en Spanje (66%) en Italië en het Verenigd Koninkrijk (61%).

Veel projecten op de agenda

Hun data-rapporten gaan vooral over personeelskosten, tijdsgebruik van het personeel, loonadministratie, talentontwikkeling en capaciteitsbeheer van het personeel. In België gaat het meestal om afwezigheidsgegevens (zoals ziekte), gewerkte tijd en centrale personeelsgegevens (geslacht, leeftijd, anciënniteit en dergelijke). Belgische bedrijven zetten data dan weer minder in voor feedback van klanten (22,9%) ten opzichte van Europa (30,5%).

Hr-data voor beslissingen

Ruim vier op de tien (42%) Belgische bedrijven zeggen dat deze data-analyses een impact hebben op (hr-)beslissingen. Bij Europese bedrijven is dat gemiddeld 52%. Niet alleen hr maakt gebruik van hr-data om beslissingen te nemen. In België gaat het bij 54% over hr-managers en bij 37% over directieleden, maar voor 47% van de Belgische bedrijven die er al gebruik van maken, zijn ze ook nuttig voor werknemers en managers. Dat geldt zowel bij beslissingen op teamniveau, bijvoorbeeld om te zien welk talent beschikbaar is, als voor individuele zaken, zoals meer inzicht krijgen in efficiënte tijdsbesteding.

Nood aan tools en advies

Toch is bijna de helft van de Belgische bedrijven (48%) nog niet bezig met data-analyse van personeelsgegevens. 34% geeft aan die simpelweg niet nodig te hebben, 26% heeft er niet de tijd of mankracht voor, 10% heeft geen geschikte systemen en 11% ontbreekt het aan kennis over data-analyse (11%) of -interpretatie (8%).

Hierin volgt België grotendeels de Europese trend: gemiddeld geeft 41% van de Europese bedrijven aan nog niet bezig te zijn met hr & personeelsanalyse. Jurgen De Jonghe, portfolio manager Data & Insights bij SD Worx, stelt dat al heel wat mogelijk is “met beperkte inspanning. Vier op de tien werkgevers combineren gegevens(bronnen) die afzonderlijk opgeslagen worden. Met de huidige technologie kunnen gebruikers veel efficiëntere datasets aan elkaar koppelen. Ook de interpretatie door interne stakeholders vergemakkelijkt.” Personeelsanalyses werpen al snel een licht op domeinen als welzijn, betrokkenheid, tevredenheid, rekrutering en de ontwikkeling van talenten.

Eén versie van de waarheid

Voor de Aertssen Group, een internationaal bouwbedrijf met tweeduizend medewerkers, doet hr-director Alain Bastiaens al zijn voordeel met hr-data. Hr draagt proactief bij tot de business en financiële rapportering. Alain Bastiaens: “Dankzij automatisatie krijgen gebruikers gemakkelijk toegang tot de juiste rapporten.” Het management krijgt dagelijkse en maandelijkse rapporten, de raad van bestuur een driemaandelijks. “Gedaan met losse bestanden: alles zit centraal op één plaats. Dankzij dit project met hr-data is er maar één versie van de waarheid.”