Privacyverklaring

Hoe ver kan afstandsonderwijs in het secundair onderwijs gaan?

27 oktober 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
pexels valery

De Vlaamse regering heeft een voorontwerp van decreet voor interactief afstandonderwijs op tafel gelegd. In de eerste graad zou twintig procent of één lesdag vanop afstand kunnen verlopen, in de tweede graad dertig procent (anderhalve lesdag) en in de derde graad veertig procent (twee volle lesdagen).

Ambtenarenvakbond ACOD schrijft dat een oorspronkelijk plan aanvankelijk voorzag in de mogelijkheid om vijftig procent van de lessen in het secundair onderwijs via afstandsonderwijs mogelijk te maken.  ”Dat betekent dat het mogelijk zou zijn om sommige vakken een volledig schooljaar alleen nog maar vanop afstand te geven”, aldus ACOD. Onder druk van de vakbonden zou nu in de eerste graad nog maar twintig procent of één lesdag vanop afstand kunnen verlopen, in de tweede graad dertig procent of anderhalve lesdag en in de derde graad veertig procent of twee volle lesdagen.

ACOD blijft ook tegen deze piste. De ambtenarenvakbond vreest onder meer dat leerlingen in de praktijk opties zouden krijgen om ofwel fysiek les te volgen, ofwel virtueel bij de ‘eigen’ leraar, ofwel virtueel, maar dan bij een andere leraar (bijvoorbeeld als de eigen leraar langdurig ziek zou zijn).