Privacyverklaring

Jongeren maken zich zorgen

23 november 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Devin Avery - Unsplash

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Bijna de helft gelooft niet dat de staat hun wettelijk pensioen zal kunnen dragen. Ze denken langer te moeten werken en sparen alvast.

Dat concludeert het Verbond van Belgische Ondernemingen uit een bevraging van 800 jongeren tussen 17 en 28 jaar en 127 werkgevers (in samenwerking met AG en iVox).

Langer werken

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Uit de VBO-enquête blijkt dat 48% van de jongeren niet gelooft dat het wettelijk pensioen nog altijd door de staat gefinancierd zal worden als zij met pensioen gaan.

Bovendien verwachten zeven op de tien jongeren dat ze langer zullen moeten werken dan de huidige pensioenleeftijd (67 jaar).

Die bezorgdheid voor de toekomst zien we ook in het spaargedrag van jongeren. 46% van de ondervraagden zei namelijk dat ze op dit moment sparen voor hun pensioen of overwegen om dat te doen.

Pensioen

Mensen leven tegenwoordig steeds langer en dat laat zich voelen in de carrièrepaden. Terwijl in 2022 1 nog 25% verwachtte langer te moeten werken door die almaar stijgende levensverwachting, is dat nu 32%.

Tot slot zijn jongeren en werkgevers het niet helemaal eens over wie de pensioenen moet garanderen. 58% van de jongeren vindt dat een taak voor de overheid en niet voor de werknemer. Werkgevers zijn er nog vaker van overtuigd dat het de verantwoordelijkheid is van de overheid (79%).

Werkloosheidsuitkering

Als het gaat om werkloosheid en het beheer ervan door de overheid, zitten jongeren en werkgevers min of meer op dezelfde golflengte.

Drie op de vijf jongeren vinden dat werklozen maximaal twee jaar een uitkering mogen krijgen. Vier op de vijf werkgevers delen deze mening.