Privacyverklaring

Jongeren vinden bijdrage werkgever aan maatschappij belangrijk

15 december 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
DEVIN AVERY - UNSPLASH

Werkgevers in Nederland spelen zelden in op wat jongeren nochtans belangrijk vinden: de bijdrage van hun werkgever aan de maatschappij. Ouder werkgevers hechten minder belang aan pakweg de klimaatimpact van hun werkgever.

Dat blijkt uit trendonderzoek van Centraal Beheer. De Nederlandse verzekeraar (Achmea-concern) noemt deze resultaten in lijn met de Klimaatenquête 2022-2023 van de Europese Investeringsbank (EIB).

Klimaat

Voor 69 procent van de 20- tot 29-jarige Nederlanders is de impact op het klimaat van toekomstige werkgevers een belangrijke factor als ze een baan zoeken. Voor 13 procent is de klimaatimpact van het bedrijf zelfs topprioriteit.

Robert Boulogne, beleidsadviseur toekomst van werken namens Centraal Beheer, weet zeker dat werknemers en in het bijzonder jongeren, steeds meer letten op de maatschappelijke en klimaatimpact van bedrijven. “Voor jongeren is een bijdrage leveren aan de maatschappij en duurzaamheid relatief belangrijker voor werkgeluk dan bij 35-plussers. Jongeren willen graag dat duurzaamheid op de agenda staat van hun werkgever. Ze willen bij een bedrijf met maatschappelijke impact werken. Jongeren willen maatschappelijk nuttig werk doen, werk dat ertoe doet. Oudere medewerkers hechten hier relatief minder waarde aan.”

Jongeren zijn hier ook kritischer over hun werkgever. Slechts 53 procent vindt dat hun werkgever genoeg bijdraagt aan de maatschappij. Van de 55-plussers is 89 procent hier tevreden over.

Waardevol werk

Volgens Boulogne zijn organisaties zich niet altijd bewust van het belang van een aansprekende purpose waaruit ook de maatschappelijke impact van de organisatie blijkt. “Als organisaties zelf helder hebben wat hun visie of toegevoegde waarde is voor mens en maatschappij, kun je ook nadenken over wat dit voor je medewerkers betekent. Er liggen dus kansen voor organisaties om hun maatschappelijke rol en impact explicieter te maken in hun werkgeverspropositie.”

Duurzame arbeidsrelaties

Werkgevers kunnen zich wel profileren als een maatschappelijke organisatie, maar alleen maar je purpose bepalen en ernaar handelen, volstaan niet.

Waar het bedrijf voor staat, moet ook aansluiten bij de persoonlijke drijfveren en waarden van mensen. Zeker jongeren willen zich graag verbinden aan een organisatie die past bij hun eigen normen en waarden.

Boulogne: “Dit zit dus ook in het gedrag en de cultuur van de organisatie. Hoe gaan we bijvoorbeeld met elkaar om, maar ook met onze klanten en zakelijke partners?”

Een prettige werksfeer, een goed salaris en leuke collega’s staan bovenaan de wensenlijst van werkend Nederland.

“Belangrijk is dat organisaties nagaan bij medewerkers wat voor hen het belangrijkste is, hierop anticiperen en medewerkers bij dergelijke keuzes betrekken. Werkgevers hebben een belangrijke maatschappelijke rol in het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook meer duurzame arbeidsrelaties creëren om hun medewerkers te binden. Werkgevers die meer inspelen op voor medewerkers belangrijke waarden en behoeften, zoals je kunnen ontplooien, fijne collega’s hebben en maatschappelijk nuttig werk doen, zullen makkelijker de juiste medewerkers aan zich kunnen binden.”