Privacyverklaring

Kmo’s besparen op energie- en loonkosten

28 september 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Nataliya Vaitkevich (pexels)

De Belgische kmo’s (tot 250 werknemers) nemen uiteenlopende besparingen onder de loep. Ze kijken eerst naar energie, maar door de gestegen loonkosten zullen deze niet volstaan.

Dit blijkt uit een recente bevraging die SD Worx in september deed bij 573 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken.

De top-vijf kostenbesparingen op vlak van personeel bij Belgische kmo’s:

 • Eén op vijf kmo’s (19,8%) vervangt minder of geen mensen die het bedrijf verlaten;
 • 13,4% overweegt personeel te ontslaan uit besparingsoogpunt;
 • 13,2 % overweegt tijdelijke/economische werkloosheid in te voeren;
 • 4,8% schroeft de productie terug;
 • 6,6% neemt minder tijdelijken aan;
 • 5,9% gaat meer werken met tijdelijke mensen.

Anneleen Verstraeten, juridisch adviseur kmo van SD Worx:, stelt vast dat personeelskosten en energiekosten de belangrijkste prioriteiten zijn voor het vierde kwartaal. “Zes op tien kmo’s heeft dit jaar al automatische loonindexeringen moeten doorvoeren. Bij de budgettering van volgend jaar houdt iedereen rekening met een gestegen loonmassa van minstens 10%. In Industrie en Bouw komt daar de grondstoffenproblematiek bij.”

Tijdelijke werkloosheid

Maar kmo’s die tijdelijk de productie verlagen, willen hun medewerkers niet kwijt en hopen met tijdelijke werkloosheid deze uitdagende periode te overbruggen. “De nieuwe regeling voor tijdelijke werkloosheidenergie, die vanaf 1 oktober ingaat, zal daarbij helpen. In Industrie en Bouw wil één op de vijf kmo’s één van de vormen van tijdelijke werkloosheidenergie inroepen. Het is pijnlijk om te zien dat één op zes in deze sectoren ook ontslag overweegt om kosten te besparen.”

Minder energie: 44% zet verwarming lager

Bijna de helft in de dienstensector (47%) en een kwart (26%) in ‘Industrie en Bouw’ verlagen de temperatuur in het gebouw. Dit is de meest populaire kostenbesparing bij onze kmo’s (komt gemiddeld voor bij 44%), gevolgd door energiebesparende maatregelen (31%), zoals zonnepanelen plaatsen of isolatie.

Op volgorde van prioriteit komen:

 • Temperatuur verlagen (44%);
 • Energiebesparende maatregelen (31%);
 • minder locaties of verhuizen (5,6%):
 • bonusplan met energiedoelstellingen, waarmee je personeel beloont als ze energiebesparingen mee realiseren (0,5%).

Minder mobiliteit

 • Minder verplaatsingen vragen qua woon-werk verkeer (alle werknemers) (6,8%);
 • Telewerk herbekijken voor wie het kan (minder/meer naar kantoor) (6,9%). Dit geldt enkel voor dienstensectoren
 • Minder bedrijfswagens bij minder dan 3% van de kmo’s (2,6%)

Eén op tien kmo’s bespaart ook in kleine onkosten

Bij de voorbeelden horen: minder kantoorbenodigdheden, minder prints en papierverbruik, sensibiliseren om de verlichting niet onnodig te laten branden, maar ook minder restaurantkosten, recepties, cadeaus en teambuilding.

“De temperatuur verlagen is de absolute no-brainer deze herfst en winter, maar ook energiebesparende maatregelen: één op drie kmo’s bekijkt dit, zowel in de Dienstensecto als in de Industrie- en Bouwsector. Voor volgend jaar kan een bonusplan met energiedoelstellingen wel interessant zijn; nu zijn nog niet veel kmo’s daarmee bezig. De besparingsmogelijkheden via mobiliteit lijken voor kmo’s beperkt. Het ziet ernaar uit dat dit alles niet voldoende zal zijn, mede door de gestegen loonkosten. Sommige productiebedrijven passen daarom nu al hun arbeidsorganisatie aan naar vier dagen”, besluit SD Worx.