Privacyverklaring

Kort en middellang verzuim kosten privésector 6,23 werkdagen op 100

22 december 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
pexels

Rekening houdend met kort- en middellang verzuim door ziekte verloren Belgische werkgevers gemiddeld 6,23 dagen op 100 te werken dagen.

Een en ander blijkt uit de ‘SD Worx Employment Tracker’, die maandelijks de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België analyseert.

Hoger in november dan vorig jaar

In november zijn de dagen afwezigheden op het werk door ziekte (van minder dan 30 dagen) nog altijd hoog met 3,19%: dit is 10% hoger dan in november 2022 (2,90%) maar 11% lager in vergelijking met 2021. Ten opzichte van oktober is het wel gedaald met 10%. In oktober kennen we meestal de jaarlijkse piek (in 2023: 3,94%), net zoals in februari (3,98%), maar ook maart 2023 kende veel kort verzuim (3,86%).

evolutie ziekte kortdurende 2019-2023
evolutie ziekte middellang 2019-2023

Hoger verzuim bij arbeiders

Deze trend is het meest uitgesproken bij de arbeiders: met 4,23% ligt het kort verzuim 17% hoger dan in 2022 (3,62%). Bij bedienden is het kort verzuim 2,74%; deze cijfers zijn gelijkaardig met 2021, maar hoger dan in 2022 (2,59%). Ten opzichte van vorige maand liggen ze respectievelijk 22% (bedienden) en 13% (arbeiders) lager.

Het middellang ziekteverzuim (tussen 1 maand – 1 jaar) blijft zo goed als stabiel namelijk 3,04%, ten opzichte van vorige maand (op 2,97%), als ten opzichte van 2021 (3,06%).Het cijfer ligt wel hoger dan november vorig jaar (2,86%).


Bron: SD Worx

In november 2023 zijn in de privésector in België gemiddeld 3,19 dagen op 100 verloren gegaan door kortdurende ziekte (van minder dan 30 dagen). In combinatie met middellang verzuim komt dit op 6,23% op 100 dagen.

Katleen Jacobs, senior consultant van SD Worx verduidelijkt: “In november 2023 zijn 15,4% van de werknemers in november minimum 1 dag kort ziek geweest. Dit is lager dan in oktober (17,9%), maar hoger dan in november 2022 met 13,9% en lager dan in november 2021 met 16,0%. Vorig jaar hadden we nog een piek kort verzuim in december. Hopelijk hebben we de voornaamste pieken nu achter de rug met de piekmaanden februari, maart en oktober. In november dalen de kortdurende afwezigheden opnieuw, met uitzondering van de grondafhandeling op de luchthavens. Werkgevers staan voor de uitdaging om tijdig vervangingen te vinden om de productie of dienstverlening op peil te houden. Het is onduidelijk of er een impact is van het weglaten van de verplichting van een medisch attest voor 1 dag ziekte (maximaal drie keer per jaar) in bedrijven van meer dan 50 werknemers.”

Meest getroffen sectoren

“In november kennen de bedienden van de kleinhandel het hoogste percentage verloren dagen door kortdurende ziekte op het werk, namelijk 5,85%. Buiten deze groep telt de top 10 uitsluitend sectoren met arbeiders of gemengde sectoren. De cijfers zijn opnieuw zeer hoog in de poets- of dienstenchequebedrijven, de non-ferro en Ferro metalen, de grondafhandeling in de luchthavens, productie van etenswaren zoals chocolade-, suiker- en aardappelverwerkende nijverheid, de chemische en textiel en textielverzorgende industrie. Als je kort verzuim en middellang verzuim optelt dan weet je hoeveel dagen er verloren zijn gegaan door ziekte. De top 10-sectoren met het hoogste middellang verzuim kennen een stijging ten opzichte van vorige maand”, besluit SD Worx.

% ziekte kortdurend per sector - SD Worx
% ziekte middellang in per sector - Bron SD Worx

SD Worx Staffing Solutions ziet een toename in de vraag naar vervangingen, vooral in de gezondheidszorg en de logistieke sector, die druk bezig is met de piek aan eindejaarsgeschenken. “In deze sectoren hebben we de afgelopen maanden inderdaad een toename van het aantal ziektegevallen bij onze klanten-werkgevers gezien. In december is het min of meer dezelfde trend, maar dan zijn er de feestdagen. Dit is duidelijk een reden voor verhoogde activiteit en vraag naar uitzendarbeid; in andere sectoren is de vraag misschien niet zo sterk, omdat de werkdruk lager is en werknemers vakantie kunnen nemen.”