Privacyverklaring

Lang ziekteverzuim door Long Covid beperkter dan gevreesd

2 januari 2024
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Anna Shvets - pexels

Long Covid veroorzaakt veel minder langdurig ziekteverzuim dan tot nu toe werd aangenomen. In slechts 1,4% van de gevallen hield een corona-infectie werknemers langer dan twaalf weken van het werk.

Dat blijkt uit onderzoek van externe preventiedienst IDEWE. In samenwerking met hr-dienstenbedrijf Acerta, KU Leuven en Universiteit Hasselt onderzocht due 3.000 werknemers die een infectie (corona en andere infectieziektes) doormaakten.

Korter ziekteverzuim dan bij griep

De impact van COVID-19 was enorm en leidde tot een grote toename van het ziekteverzuim in bedrijven. Bovendien bleek dat mensen met Long Covid, ook wel Langdurige COVID genoemd, veel meer dan bij een klassieke virale infectie als de griep – weken tot maanden na een corona-infectie nog kampten met klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid en hoofdpijn. “Logisch dat velen toen verwachtten dat Long COVID ook een enorme impact zou hebben op het langdurig ziekteverzuim”, zegt Lode Godderis, ceo van IDEWE en professor Arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven.

Het gaat om de eerste Belgische studie die uitgaat van bewezen coronabesmettingen. Ze bestudeert verzuim bij zowel lichte als ernstige ziekte. Bij 2.569 Belgische werknemers met een corona-infectie werd nagegaan of, en zo ja hoe lang, zij in ziekteverlof waren.

Dat bleek bij slechts 1,4 procent van de corona-infecties langer dan twaalf weken te zijn. “Dat is absoluut niet hoger dan bij andere, klassieke infecties zoals de griep”, vervolgt Godderis. “Van werknemers die in dezelfde periode een andere infectieziekte hadden, was 4,3 procent langer dan 12 weken out. Long COVID houdt dus minder mensen langdurig van het werk dan ooit gevreesd. Een opvallend resultaat. Daarnaast heeft 16% van de corona-positief geteste werknemers zelfs helemaal géén ziekteverlof opgenomen, mede door de mogelijkheid om te telewerken.”

Blijven focussen op re-integratie

“Los van de resultaten van dit onderzoek moeten we proactief blijven inzetten op re-integratie,” zegt Godderis. “Long COVID en aanhoudende symptomen door andere infectieziektes hebben een grote impact op ons leven. Dus wegen ze ook mentaal zwaar door. Zowel op bedrijfs- als op politiek niveau is er ruimte voor een scherper re-integratiebeleid dat hiermee rekening houdt en waarbij een persoonlijke aanpak centraal staat.”