Privacyverklaring

Maak het verschil met je People Value Proposition

14 maart 2023
Tekst
HRmagazine XTRA

Mensen vormen de motor van je organisatie. Maar hoe hou je die motor in tijden van schaarste op kruissnelheid? Het PwC-team deelt daarover graag een aantal inzichten. “Maak het verschil met je People Value Proposition”

Kun je je rol binnen PwC even kort toelichten?

Serafine Vandebuerie: Onze missie bestaat erin om samen duurzame meerwaarde voor onze cliënten te creëren. Binnen mijn People and Transformation Team ligt de focus vooral op het omzetten van de business strategy naar een succesvolle people strategy. In functie daarvan kijken we, samen met het team van Bart en Eva, welke geschikte reward policy en technologie ons daarbij kunnen helpen.
Zo komen we samen tot een holistische en duurzame aanpak.

Bart Van den Bussche: Vandaag komt het erop aan om met een open geest naar je reward strategy te kijken. Verloning gaat over veel meer dan enkel loon. Het is een package die de wellness van je medewerkers beoogt. Ons Reward Team heeft heel wat expertise in huis om daar op een innovatieve manier mee om te springen.

Eva De Vries: Het Technology Consulting team waarvoor ik verantwoordelijk ben, wil organisaties met geïntegreerde technologische oplossingen ondersteunen zodat ze de uitdagingen waarvoor ze staan, nog krachtdadiger kunnen aanpakken. Met de juiste IT-oplossingen kun je de transparantie binnen je organisatie versterken en zo het vertrouwen boosten. Dat is alvast wat wij voor onze klanten willen bereiken.

Wat drijft jou binnen die rol?

Serafine: M’n passie voor mensen. Organisaties en mensen helpen om hun potentieel te verzilveren, is wat mij energie geeft. Happy employees create happy customers. Het is de sleutel tot resultaten. Hoe kunnen we dit adagium ook in sterk veranderende tijden, samen met onze klanten, realiseren? Ziedaar de samenvatting van onze opdracht.

Bart: Met het juiste advies onze klanten bijstaan en hun groeiproces in de juiste banen leiden, is wat wij dagelijks doen. Al doende bouw je een band op met je klanten. Precies dat people aspect ervaar ik als een grote meerwaarde.

Eva: Bij mij is dat niet anders. De successen van onze cliënten zijn ook mijn drijfveer. Vandaag is het een hele uitdaging om mee te blijven met allerlei innoverende trends. Maar het is nodig om succesvol te blijven. Onze klanten daarin begeleiden, vind ik bijzonder inspirerend.

Wat is het belangrijkste professionele inzicht dat je de voorbije jaren verwierf?

Serafine: We zien dat onze klanten steeds meer belang hechten aan het welzijn van hun medewerkers. En dit in tijden waarin er ook veel aandacht naar kostenoptimalisatie uitgaat. Het besef dat de well-being van je personeel een cruciale succesfactor is, neemt almaar toe. Well-being is de som van een heel aantal factoren waarmee je als werkgever wel degelijk een verschil kunt maken. Men zet dan ook steeds meer in op een employee experience die door het personeel als waarde- en betekenisvol ervaren wordt.

Eva: Ook bij het aankopen van software speelt employee experience vandaag een belangrijke rol. Je wil een digitale oplossing die ook voor de werknemer als een meerwaarde wordt ervaren. En het hybride werken is here to stay. Daar kan je niet meer omheen.

Bart: Ik wil even inhaken op wat Serafine daarnet zei. De focus op well-being brengt nieuwe manieren van werken en belonen met zich mee.
Had men het vroeger over een Total Reward package, dan heeft men het vandaag vooral over Total Wellness package waarin niet alleen de financiële aspecten, maar de sociale en welzijnsaspecten centraal staan.

Welke trends gaan volgens jullie bepalend zijn voor de toekomst?

Serafine: Over een glazen bol beschikken we niet. Maar we zien wel tekens die aangeven dat leiderschap dat erin slaagt het potentieel van mensen te valoriseren, doorslaggevend zal zijn. Ook zullen diversiteit en inclusie een belangrijke plaats op de agenda innemen. Flexibility will be king. De shift naar meer wendbare en flexibele organisatiestructuren is al ingezet. Een innovatieve manier van denken en handelen zal nog bepalender worden. Laat dat nu net zijn waar wij goed in zijn.

Eva: Die flexibiliteit houdt eveneens in dat je een goed zicht hebt op de individuele voorkeuren van je medewerkers en de marktrealiteit. Technologie kan daarin je partner zijn. De meerwaarde van data analytics bij het maken van (HR-)beslissingen zal in de toekomst steeds duidelijker worden. Weet je die data op een doordachte manier in te zetten, dan kunnen ze je helpen om proactief trends en opportuniteiten te identificeren.

Bart: En laten we het toenemende belang van ESG Environmental Social Governance niet vergeten. Vandaag zien we dat organisaties onderwerpen zoals equal pay, diversiteit, gezonde leeftijdspiramide steeds ernstiger nemen.

Serafine sprak over het aligneren van je people strategy met je business strategy. Welke principes dien je daarbij te respecteren?

Serafine: Het begint steeds met je visie. Waar wil je naartoe? Die vraag is bepalend voor je business strategy die de basis vormt van je people strategy. En waarop je HR-design zal geënt worden. HR staat trouwens altijd ten dienste van je business. Het is de vaste partner van je business als het op mensen aankomt.

Een van de voorname taken van HR is de werknemer tijdens zijn/haar loopbaan bij te staan. En dit vanaf het moment van on- tot offboarding. Je wil vooral niet uit het oog te verliezen dat je werknemers de beste ambassadeurs van je onderneming zijn. Hun wensen verdienen dus au sérieux genomen te worden. Zij vormen de wegwijzers naar een Value Proposition die ertoe doet.

Hoe zou je de term People Value Proposition definiëren?

Serafine: Het is jouw aanbod als werkgever ten aanzien van de mensen die voor je werken. Dat zijn dus zowel de mensen die een werknemerscontract met jou hebben als je liquid workforce of freelancers.

Bart: Door de huidige schaarste of de arbeidsmarkt is het cruciaal dat je een met een aantrekkelijke People Value Proposition komt. Hoe vermijd je dat dit een spanningsveld met de kostenstructuur creëert? Wij doen preference studies die je inzichten geven in de zaken die door je mensen echt gevaloriseerd worden. Zo is de kans bijvoorbeeld heel reëel dat je verschillen tussen de wensen van verschillende (leeftijds)groepen zult vaststellen.

Serafine: One solution fits all, is niet meer van deze tijd. Een gepersonaliseerde approach is de toekomst.

Bart: Vroeger klonk het: ‘Work hard. Play hard’. Vandaag is de uitgangspositie veel meer: ‘Be well. Work well’. Je performance als bedrijf is gebaseerd op het individuele welzijn van je medewerkers.

Het ‘Be well, Work well’ concept wordt ook bij PwC zelf toegepast. Wat betekent dat concreet voor jullie medewerkers?

Bart: We zijn ons bewust dat we een veeleisende werkgever zijn. We willen onze mensen dan ook zo goed mogelijk ondersteunen door een kader te creëren waarin hun well-being centraal staat. Wij zien well-being heel ruim. Het gaat zowel over fysiek, emotioneel, sociaal als financieel welzijn. En dat houdt dus zowel het promoten van een gezonde levensstijl, stress management, het creëren van een gemeenschapsgevoel als het aanbieden van een aantrekkelijk financial package in.

Door voluit in te zetten op well-being in zijn verschillende facetten creëren we een positieve spiraal. Dat we zelf toepassen wat we prediken, zie ik als een pluspunt We walk the talk. En dat maakt dat we in onze gesprekken met klanten heel goed begrijpen waar zij mee te maken krijgen.

Serafine: En het is die mutual understandig en open dialoog die fundamenteel zijn in wat we doen. Want zo kom je tot een vorm van cocreatie die op maat is van de noden van je opdrachtgever en zijn organisatie. Door onze jarenlange ervaring en talloze gesprekken met de meest diverse groepen van werknemers hebben we diepgaande inzichten verworven over wat ze echt willen en wat hen in wezen drijft. Op basis daarvan kunnen wij onze klanten op een holistische manier begeleiden in de creatie van een context waarbinnen het welzijn van hun mensen en hun business floreren.

Serafine Vandebuerie
Partner People and Transformation

Bart Van den Bussche
Director
Reward & Personal Income Tax

Eva De Vries
Director HR Technology