Privacyverklaring

Met een coachende baas blijven medewerkers beter en langer aan de slag

22 december 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Tom Vanlaere

Een goede baas helpt werk werkbaar te houden en zorgt er mee voor dat mensen langer aan de slag kunnen blijven. De leiderschapsstijl van de directe leidinggevende speelt een grote rol in het welbevinden van werknemers.

Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor van de SERV/Stichting Innovatie & Arbeid. Gelukkig hebben ruim vijf op de zes werknemers in Vlaamse ondernemingen en organisaties een goede coach als leidinggevende. De afgelopen vijftien jaar nam hun aandeel zelfs licht toe: van 83,9% in 2004 tot 85,6% in 2019.

Ondermaatse steun verhoogt risico op werkbaarheidsknelpunten

De Vlaamse Werkbaarheidsmonitor onderzoekt welke kenmerken van de arbeidssituatie de werkbaarheid bevorderen of hypothekeren. Sleutelvariabelen zijn

  • werkdruk;
  • regelmogelijkheden en
  • de (al dan niet adequate) ondersteuning door de direct leidinggevende.

Van de werknemers die goed gecoacht worden door hun leidinggevende, heeft 54,9% een job die op alle werkbaarheidscriteria positief scoort. Bij de collega’s die onvoldoende ondersteuning krijgen, ligt dit aandeel op 18,0%.

Werknemers die onvoldoende ondersteuning krijgen van de direct leidinggevende laten beduidend vaker werkbaarheidsknelpunten optekenen:

  • 63,3% heeft werkstressklachten (een verdubbeling van het risico in vergelijking met de groep die adequate ondersteuning krijgt en waar 32,4% met werkstress kampt);
  • 52,2% heeft af te rekenen met motivatieproblemen (een aandeel dat ruim drie keer hoger ligt dan de 16,0% bij werknemers die voldoende ondersteund worden door hun leidinggevende);
  • 41,4% rapporteert een leertekort (een verdrievoudiging van het aandeel met onvoldoende leermogelijkheden in vergelijking met de 12,4% die we optekenen bij de collega’s die adequaat gecoacht worden);
  • 28,8% botst op werk-privé-combinatieproblemen (bijna drie keer zoveel in vergelijking met de 10,2% bij de controlegroep met voldoende ondersteuning door de leidinggevende).
Adequate leiding en de invloed op werkbaarheid (SERV)

Coachende leidinggevende houdt medewerkers (duurzaam) aan de slag

De stijl van leidinggeven en de mate van steun die medewerkers krijgen van hun chef, heeft een impact op

  • het ziekteverzuim,
  • het personeelsverloop en
  • de haalbaarheid om langer door werken.

Werknemers die onvoldoende steun krijgen van hun direct leidinggevende zijn vaker frequent afwezig wegens ziekte (15,9%) dan hun collega’s met een goede coach (9,5%).

In de eerste groep ligt ook de verloopintentie merkbaar hoger: de betrokken werknemers zijn hier bijna vier keer zo vaak actief op zoek naar ander werk (28,5% tegenover 7,5%).

Zij schatten de haalbaarheid om in de huidige job door te werken tot de pensioenleeftijd duidelijk pessimistischer in: bijna twee derde (61,6%) van die 40-plussers ziet dat langer doorwerken als een irrealistische opgave. Bij de 40-plussers die voldoende steun krijgen van hun chef is dat maar één op drie (34,5% ).

Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor