Privacyverklaring

Moéten werken is nefast

18 juni 2019
Tekst
Jo Cobbaut

Wie werkt vanuit autonome motivatie, is minder ziek, loyaler en wil vier jaar langer werken dan wie werkt omdat het moet. Een nieuwe studie van Securex toont ook de sleutelrol van de leidinggevende.

Iemand die autonoom gemotiveerd is, werkt uit goesting of omdat hij/zij het werk zinvol vindt. Drie universele basisbehoeften verhogen de autonome motivatie:

  • zich autonoom voelen in de job,
  • zich verbonden voelen met de collega’s op de werkplek en
  • zich competent voelen in de job.

Hoe hoger de autonome motivatie van een werknemer, hoe minder hij afwezig is. Werknemers die enkel werken omdat het moet, zijn dubbel zo lang afwezig als hun collega’s. Liefst een op de vijf (22%) van wie enkel werkt omdat het moet, is minstens 21 dagen afwezig door ziekte of privéongeval. Bij de autonoom gemotiveerde collega's is dat maar 10%. De autonome motivatie verhogen, verlaagt dus aanzienlijk het risico op langdurige afwezigheden. Bovendien is hun herstelbehoefte lager (40% vs. 60%).

Werknemers die werken omdat het moet, melden zich overigens bijna dubbel zo vaak ziek zonder dat ze echt ziek zijn (17% vs. 10%).

Minder burn-out

Slechts 7% van de autonoom gemotiveerden loopt risico op een burn-out. Bij werknemers die enkel werken omdat het moet is dat bijna de helft (49%) of liefst zeven keer meer. De laatsten hebben ook meer last van spanningsklachten en stress.

Medewerkers die werken omdat ze dat zelf willen, zijn veel minder snel van plan om de organisatie te verlaten (8% vs. 16%). Zij zijn bereid gemiddeld vier jaar langer te werken (tot 60 jaar) dan wie werkt omdat het moet (tot 56 jaar).

Hermina Van Coillie, HR Research Expert Securex, besluit dat autonome motivatie een grote impact heeft op het individu en de organisatiecultuur. "En niet alleen op vlak van ziektemeldingen en burn-out. Autonome motivatie verbetert naast het algemeen welzijn en de fysieke en psychologische gezondheid van de werknemer ook bijvoorbeeld de creativiteit, de betrokkenheid op de werkplek en de economische gezondheid van de organisatie.”

Leidinggevende cruciale schakel

De leidinggevende speelt een cruciale rol in het verhogen van de autonome motivatie van de werknemer en zo ook in het verlagen van de kans op langdurige afwezigheid, burn-out en stress. Uit het onderzoek van Securex blijkt dat tot een vijfde (20%) van de autonome motivatie van een werknemer verklaard kan worden door het leiderschap van zijn overste(n). Een leidinggevende heeft dus veel meer impact op verschijnselen zoals absenteïsme, burn-out en personeelsverloop dan men doorgaans denkt.

Verbindend leiderschap

Leiderschap dat autonome motivatie verhoogt, noemen we verbindend leiderschap. Bedrijven en overheid kunnen leiders ondersteunen in het verhogen van de kwaliteit van hun leidinggeven.

Diane Hulsbosch, Business Unit Director HR Consulting bij Securex: “Dit ‘verbindend’ leiderschap laat toe elementen uit de externe en interne context te verbinden met de behoeftes van de werknemer. Leiderschap dat gestoeld is op het verhogen van autonomie, betrokkenheid en competenties kan een doeltreffend wapen zijn in de strijd tegen absenteïsme, de war for talent en burn-outs.”