Privacyverklaring

Na duaal leren nu ook duaal lesgeven

12 november 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
essenscia

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bracht deze week een werkbezoek aan PITO in Stabroek. Hij kreeg er samen met de leerlingen van het 6de jaar Industriële Wetenschappen les van Mirthe Vernijns. Zij combineert haar job bij BASF Antwerpen met deeltijds voor de klas staan binnen het proefproject duaal lesgeven.

Daarmee zetten essenscia vlaanderen en bedrijven uit de chemie- en farmasector al drie schooljaren op rij vakmensen uit de industrie enkele uren per week voor de klas, vooral voor technische en wetenschappelijke vakken in het secundair onderwijs.

Duaal lesgeven

Met het nieuwe systeem van gastleerkrachten wil minister Weyts voortbouwen op de troeven van duaal lesgeven om nog meer praktijkervaring vanuit het bedrijfsleven naar het STEM-onderwijs te brengen.

Relevante praktijkervaring en de nieuwste technologische inzichten van de werkvloer naar het klaslokaal brengen en tegelijk het lerarentekort mee helpen opvangen. Dat was het opzet van duaal lesgeven, een proefproject dat sectorfederatie essenscia vlaanderen in september 2021 heeft opgestart in samenwerking met de Vlaamse ministers van Onderwijs en Werk en de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (EFS).

Gastleerkracht

Mirthe Vernijns van BASF Antwerpen was een van de pioniers en deelt bij PITO Stabroek al voor het derde schooljaar op rij haar praktijkkennis met de leerlingen. Ze is assistant maintenance manager bij BASF Antwerpen: “Door mijn job in de chemiesector kan ik de theoretische kennis uit de handboeken dichter bij de leefwereld van de jongeren brengen. Ik hoop de leerlingen te motiveren door de link te leggen tussen theorie en praktijk en door hen te tonen hoe ze de leerstof later kunnen gebruiken in hun job. Zelf heb ik gemerkt dat lesgeven veel meer is dan alleen leerstof overbrengen. De skills die ik hier op school bijleer, komen ook op de werkvloer van pas.”

Drie dagen pedagogische cursus

Intussen zijn er in de chemie- en farmasector al meer dan veertig gemotiveerde lesgevers opgeleid. Ze volgden een verplichte driedaagse pedagogische cursus, speciaal daarvoor ontwikkeld door de departementen Lerarenopleiding van de hogescholen AP Antwerpen en Thomas More Kempen. Dit schooljaar zijn er opnieuw twaalf duale lesgevers aan de slag. Zo bouwt de sector stevige bruggen tussen onderwijs en arbeidsmarkt om het STEM-onderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Daniëlle Segers, directeur PITO Stabroek, is blij met de gastleerkrachten: Die helpen niet alleen deels het lerarentekort opvangen, maar ze verbeteren ook de kwaliteit en veiligheid van de opleiding. De praktijkervaring die zij inbrengen, maakt de lessen concreter en relevanter voor de leerlingen.”

STEM-onderwijs

De chemie- en farmasector wil blijven inzetten op sterk en praktijkgericht STEM-onderwijs. Na een pioniersrol in duaal leren, waarbij leerlingen de helft van hun lestijd doorbrengen bij een chemie- of farmabedrijf, is de sector ook de grondlegger van duaal lesgeven.

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, signaleert dat er sinds dit schooljaar veel meer mogelijkheden zijn voor gastleerkrachten: “Een bankbediende kan economie komen geven, een vertaler-tolk kan lessen Frans overnemen en een pianist kan instaan voor muzieklessen. Zo kunnen vacatures voor een beperkt aantal uren ingevuld worden, maar misschien zijn er ook gastleerkrachten die de smaak te pakken krijgen en nadien volledig voor het onderwijs willen kiezen.”

Kris Bosch, adviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij essenscia, wijst erop dat de sectorfederatie van de chemie en life sciences met het proefproject duaal lesgeven al drie schooljaren pioniert. “Daarbij is de aanstelling van een deskundige matchingpartner een belangrijke succesfactor om te zorgen voor een optimale match tussen de noden van de school, de expertise van de gastleerkracht en het engagement van de betrokken bedrijven.”