Privacyverklaring

Naar een hr gebaseerd op competenties en niet op basis van functies

25 september 2023
Tekst
Christophe Lo Giudice
Beeld
Sandra Wilikens (foto BNP Paribas Fortis)

En als we nu eens echt uitgingen van competenties en ervaring om talent aan te werven, te ontwikkelen en carrièreperspectieven te bieden? Bij BNP Paribas Fortis wil Sandra Wilikens niet langer terugvallen op de huidige of vorige functie, of op diploma’s. De hr-directeur gebruikt daarvoor een online instrument dat About Me werd gedoopt.

“Bijna zeven op de tien werknemers zeggen dat ze langer bij hun bedrijf zouden blijven, mochten ze intern gemakkelijker van baan kunnen veranderen. Dit is waar competentiegericht management echt tot zijn recht komt", zo stelde Sandra Wilikens vast.

Interne LinkedIn

Met die gedachte in het achterhoofd heeft BNP Paribas About me ontwikkeld, een online tool die je ook kan omschrijven als een soort interne LinkedIn. Die heeft als eerste doel de zichtbaarheid te versnellen en medewerkers, hun managers en human resources in contact te brengen met opportuniteiten. “We hebben al onze functies geanalyseerd op basis van de vaardigheden die nodig zijn om ze uit te oefenen. Het resultaat is een vrij uitgebreide vaardighedencatalogus. Op basis hiervan kan iedereen in About Me aangeven over welke vaardigheden hij of zij beschikt. Ze kunnen die op elk moment aanpassen.”

Subjectiviteit en vooroordelen

Maar hoe weten we dat die verklaring zowel realistisch is, als vrij van onbewuste vooroordelen? Sommigen hebben nu eenmaal de neiging om zichzelf als competent te beoordelen zodra ze een vaardigheid voor pakweg 60 procent beheersen, terwijl anderen het gevoel hebben dat ze een vaardigheid 100 procent moeten beheersen voor ze durven te verklaren dat ze die beheersen? Sandra Wilikens: “Onze managers zijn getraind om de aanpak te ondersteunen. Ze beoordelen hun mensen twee keer per jaar. Maar er is zeker ruimte voor verbetering en wel op verschillende manieren. Ten eerste via suggesties door collega's. Als ik een vergadering heb met een collega en ik zie dat ze projectmanagementvaardigheden heeft en goed kan argumenteren, kan ik in About Me voorstellen dat ze deze vaardigheden heeft.”

“Ten tweede zou een kunstmatig intelligentiesysteem de carrières en cv's van werknemers kunnen screenen, evenals de projecten waaraan ze hebben gewerkt. Vervolgens zou de tool de vaardigheden voorstellen aan de betrokkene die het resultaat zijn van deze screening en die in de tool moeten worden vermeld.”

Cultuuromslag

Tot slot biedt ook gamification veel mogelijkheden. Als ik aangeef dat ik een vaardigheid heb - bijvoorbeeld ontwikkelaar - zou ik kunnen worden uitgenodigd om een spelletje te spelen om die vaardigheid te testen en te valideren.”

Maar het belangrijkste effect moet een echte cultuuromslag zijn, zo stelt de chief hr officer van BNP Paribas. “Laten we een voorbeeld nemen. Stel dat ik als hr-directeur in mijn team een leidinggevende heb die zeer intelligent en analytisch is, goed kan onderhandelen, een sterke overtuiging heeft, echt businessgericht is, ... Als er een functie vrijkomt in het netwerk, zullen we waarschijnlijk niet aan hem denken. Maar op basis van zijn vaardigheden zou hij in aanmerking kunnen komen. In ieder geval zou hij de kans moeten krijgen om te solliciteren. In de huidige organisatiecultuur zijn we te snel geneigd om te stoppen bij het feit dat mensen niet de nodige ervaring hebben.”

Mobiliteit

Met de tool kunnen werknemers ook aangeven of ze openstaan voor mobiliteit. "Op basis van de vacatures ontvangen ze dan advertenties die overeenkomen met 80 procent van hun vaardigheden. Met About me kunnen we ook voor een bepaalde populatie - bijvoorbeeld private bankers - de opgegeven vaardigheden analyseren. We kunnen die dan vergelijken met de vaardigheden die in de toekomst echt nodig zullen zijn. Afhankelijk van de vastgestelde hiaten is het vervolgens mogelijk om de relevante leerobjecten te pushen om ze te dichten."

Horizonten openen

Voor Sandra Wilikens is de belangrijkste verdienste van deze aanpak dat hij horizonten opent. Het motto hier is ‘One Job, Different Careers’. "Als je eenmaal bij BNP Paribas Fortis werkt, hoef je het bedrijf niet te verlaten om andere jobs te doen. We hebben intern een veelheid aan mogelijkheden, omdat onze functies zo gevarieerd zijn. Dat is nog een reden waarom About me een ontwikkelingsfacilitator is die de inzetbaarheid van onze medewerkers in stand houdt. Dankzij competentiegericht management kunnen we uitgaan van vaardigheden als de basis voor promotie binnen het bedrijf. Als iemand de vaardigheden heeft en de wil en het vermogen om te leren, wordt veel mogelijk.”

“We zijn gestart met een proefproject in het callcenter, waarbij we vijf mensen zonder kwalificaties hebben aangeworven op basis van een screening van hun vaardigheden, waaronder hun soft skills. En het doet wonderen: ze zijn gemotiveerd, loyaler en een van hen is al teamleider geworden.”

Deze tekst verscheen eerder in HTag