Privacyverklaring

Intrapreneurship voor meer innovatie in zorg en welzijn

14 december 2022
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Godts Caroline (fotograaf Frank Toussaint) + Kirsten Vanderplanken : eigen foto

Stress, eenzaamheid en kansarmoede. Dat zijn de problemen die medewerkers van Familiehulp dikwijls zien bij hun cliënten. Kunnen zij daar iets aan doen? Misschien kan intrapreneurship antwoorden helpen vinden?

Dat onderzocht Antwerp Management school (AMS) samen met de Taborgroep en de Sociale InnovatieFabriek. Kirsten Vanderplanken van het Next Generation Work- team (AMS) vertelt dat alles begon met een traject voor organisaties in de welzijns- en zorgsector richting meer “duurzaam intrapreneurship en maatschappelijke innovatie.”

Druk

Caroline Godts van Sociale InnovatieFabriek wijst op een toenemende vraag naar meer gediversifieerde dienstverlening en een afnemend aantal potentiële medewerkers. “Niet alleen staat de arbeidsmarkt in brand, de administratielast steeg het voorbije decennium significant en de werkingsmiddelen daalden. Deze combinatie van factoren maakt dat bij medewerkers het gevoel overheerst onvoldoende tijd te hebben voor hun kerntaken.” Uit literatuur onthoudt Kirsten dat deze werknemers een hoger risico lopen op een burn-out en meer kans hebben om uit te vallen.

Focus op eenzaamheid, kansarmoede en stress

Alle betrokkenen maakten eerst werk van een kader waarbinnen maatschappelijk innoveren gestimuleerd en gefaciliteerd kon worden. Caroline Godts: “Het management definieerde aan de hand van onder andere de duurzame ontwikkelingsdoelen een innovatiestrategie. Zij presenteerden drie maatschappelijke uitdagingen aan de basismedewerkers. Die lieten we reflecteren over en experimenteren met innovatieve aanpakken. Met die basismedewerkers – zowel (thuis)verpleegsters, opvoeders, kinderbegeleiders als logistieke medewerkers – doorliepen we een actiegerichte training.”

Bij Familiehulp resulteerde dat in een focus op eenzaamheid, kansarmoede en stress. Bij De Bolster lag die meer bij werken op onder andere delen, het klimaat, milieu en connectie met de buurt.

Met die domeinen in het achterhoofd gingen de medewerkers praten met de buren, de klanten, de lokale overheid en de collega’s. Daarna werd gebrainstormd. Een tiental ideeën werd onwikkeld en kregen een go van het management.”

Resultaat

AMS evalueerde ook de impact vanuit een nulmeting en een tussentijdse meting. Kirsten Vanderplanken: “Idealiter meten we over een jaar opnieuw. Op korte termijn zagen we al een aantal mooie effecten: er is meer verbinding tussen de basismedewerkers en het management, tussen collega’s uit hetzelfde en verschillende teams en met externe partners. Dit komt onder meer doordat basismedewerkers samenwerkten over de diverse departementen heen en tools kregen om stakeholders te bevragen.”

Caroline Godts ziet ook verschuivingen binnen de strategie en de cultuur. “Mensen ontdekten hun capaciteiten en hun innovatierol. Ze leerden bij over vernieuwing, structuur en de bijhorende processen. De kennis over en appetijt naar duurzaam intrapreneurship zijn zeker aangescherpt.”