Nestlé verruimt ouderschapsverlof

29 december 2020
Nestlé verruimt ouderschapsverlof

Vanaf 1 januari 2021 verhoogt Nestlé het vaderschapsverlof in België van 10 naar 15 dagen. Wereldwijd koppelde Nestlé zijn ouderschapsverlofbeleid al een jaar geleden los van geslacht en statuut.

Het verlof voor co-ouders in België stijgt verder door tot 20 dagen in januari 2023, maar Nestlé breidt zijn regeling nog verder uit en dat vanaf januari 2020. Het uitgebreider ouderschapsverlofbeleid zal van toepassing zijn voor de 291.000 werknemers wereldwijd. Het ondersteunt alle soorten gezinnen zonder te focussen op genderkwesties. Ouders die een kind adopteren of pleegouders kunnen van dezelfde voordelen genieten als andere gezinnen. Hetzelfde geldt voor families van hetzelfde geslacht.

Het programma biedt :

  • 18 weken betaald door Nestlé buiten het wettelijk verlof voor de eerste gerechtigde ouder, ongeacht het geslacht. Op dit moment is de standaard in België 15 weken, betaald door de onderlinge verzekeringsmaatschappij, en alleen voor vrouwen. Bij Nestlé kan deze persoon bijvoorbeeld de biologische of adoptieouder zijn, een geregistreerde partner, de wettelijke voogd van het kind, etc. De eerste verwijzende ouder is de wettelijke voogd van het kind.
  • 4 weken volledig betaald door Nestlé buiten het wettelijk verlof voor elke tweede gerechtigde ouder (in tegenstelling tot 15 officiële dagen vanaf 1 januari 2021).

Een jaar na de lancering van dit nieuwe beleid in België en Luxemburg, is het bedrijf uiterst tevreden. Olivier Blanc, hoofd Human Resources van Nestlé België en Luxemburg, is trots op deze aanpak die diversiteit viert en dezelfde rechten geeft aan biologische gezinnen, adoptiegezinnen, alleenstaande ouders en partners van hetzelfde geslacht. “Het ondersteunen van de gezonde ontwikkeling van baby's is sinds onze oprichting een kernwaarde van ons bedrijf.”

In 2020 genoten al 30 personen (21 vrouwen en 9 mannen) van deze maatregelen bij Nestlé in België en Luxemburg. Extra tijd die zeer geapprecieerd werd tijdens dit moeilijke jaar met zijn telewerken en gesloten scholen en kinderdagverblijven.

MEER

Novartis België verruimt ouderschapsverlof voor alle ouders.

Diageo: meer zwangerschaps- en ouderschapsverlof voor inclusief personeelsbestand