Volvo Cars verlegt wereldwijd de norm inzake inclusief ouderschapsverlof

30 maart 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Volvo Cars

"Heel wat mensen associëren onze wagens en ons bedrijf met familievriendelijk. Dus is het maar logisch dat we onze medewerkers gelijke rechten geven op ouderschapsverlof,” zo vertelt Hanna Fager aan HRmagazine. Volvo Cars maakt vandaag bekend dat vanaf 1 april een inclusief ouderschapsverlofprogramma geldt. Bovendien zet de autobouwer de standaardtermijn op 24 weken.

Volvo Cars neemt de ruim 40.000+ medewerkers wereldwijd toegang tot zijn beleid inzake ouderschapsverlof, dat van toepassing is op alle genders. De ‘Family Bond’ geldt voor iedereen die minstens één jaar in dienst is en garandeert 24 weken tegen 80 percent van hun basisloon. Het verlof kan opgenomen worden gedurende de eerste drie jaren.

Inclusief

“We willen een cultuur die het ouderschap gelijk verdeelt voor alle genders,” zegt ceo Håkan Samuelsson. De ceo denkt dat het programma bewijst dat Volvo zijn waarden ernstig neemt en dat zal ook het merk versterken.

Hanna Fager (Volvo Cars)

Volvo Cars is hier genereuzer dan vele regelingen wereldwijd. De regeling geldt bijvoorbeeld voor iedereen die wettelijk geregistreerd staat als ouder, inclusief adoptie-ouders, pleegouders en vervangende ouders. Ook de ouder die het kind niet baarde in koppels van hetzelfde geslacht, kunnen er van genieten. Volvo Cars trekt zijn beleid door zoals dat al van toepassing is in Zweden. het land staat bekend voor zijn genereuze regelingen en dat heeft naar verluidt tastbare voordelen opgeleverd. Na een pilot uit 2019 voor de regio EMEA waren 46 per cent van de aanvragers vaders.

“Dit belichaamt onze bedrijfscultuur en -waarden,” zo zegt Hanna Fager, hoofd van de stafdiensten op corporate niveau. “We willen de verandering in de sector aanvoeren en wereldwijd nieuwe normen opleggen inzake mensen. Door alle ouders de optie te geven op betaald ouderschapsverlof, verkleinen we de genderkloof, leggen we de basis voor een diverse workforce, verhogen we onze performance en versterken we onze business.”

Volvo Cars analyseerde de reactie op eerder programma’s en concludeerde dat medewerkers positief reageerden op het genderneutraal karakter, de inclusiviteit en de aanpasbaarheid aan persoonlijke noden.

Minder kan, maar 24 weken is default

Maar de analyse leerde ook veel over hoe je de opname van ouderschapsverlof voor beide ouders kan verheffen tot nieuw norm. In nogal wat landen nemen werknemers minder verlof vanuit een zorg om de impact op

  • hun team,
  • hun carrière op lange termijn,
  • het imago van vaders op het werk en thuis.

Om de brede opname te stimuleren, communiceert Volvo Cars consequent dat de opname van 24 weken de standaard is. Het ‘default effect’ rekent er ook op dat mensen van nature ertoe neigen om gepreselecteerde opties te aanvaarden. Volvo Cars spreekt nadrukkelijk ook nooit over een verlof ‘tot 24 weken’. Zo hoopt Volvo Cars culturele barrières te slechten en zekerheid te verschaffen aan ouders.

De autobouwer zal cijfers vrij geven over de mate van opname, om andere organisaties te helpen.

Meer over het beleid van Volvo Cars in ons magazine van april